dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ARTIKEL GEPUBLICEERD IN HET NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ENERGIERECHT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Hans Koenders en Simone Pipping hebben een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (hierna: NTE). De titel luidt: ‘Het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking doorgelicht’. Zij hebben er behoorlijk wat tijd en energie in gestoken om het artikel zo compleet mogelijk te maken. Met dank aan Daisy Tempelman (promovenda RUG) en Bert de Jonge (Enexis B.V.).

Het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: Experimenten AMvB) biedt aanvragers de ruimte om op onderdelen af te wijken van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de Elektriciteitswet). Kleinverbruikers hebben door deze AMvB de mogelijkheid om gezamenlijk op te treden zowel als producent, leverancier en – in geval van een zogenaamd projectnet[1] – ook als netbeheerder. Zij kunnen bijvoorbeeld op woonwijkniveau gezamenlijk zonnestroom opwekken en afnemen via een eigen elektriciteitsnet, waardoor een geïntegreerd lokaal energiesysteem ontstaat. Voor meer informatie over de Experimenten AMvB klik op deze link:

In 2015 was het voor het eerst mogelijk om op basis van de Experimenten AMvB een ontheffing te krijgen. Er zijn vier ontheffingen verleend, waarvan één voor een groot project[2]. De tweede tender liep van 2 mei tot en met 8 september 2016. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft tijdens de tweede tender vijf aanvragen ontvangen. Twee voor een groot project en drie voor een projectnet. Mogelijk wordt medio november 2016 uitspraak gedaan over of de aanvragen in aanmerking komen voor een ontheffing.

Bent u benieuwd naar het artikel of heeft u vragen over het onderwerp, neem dan contact op met Simone Pipping of Hans Koenders .[1] Een net dat één aansluiting heeft op het net dat wordt beheerd door de regionale netbeheerder, dat ligt binnen een geografisch afgebakende locatie of een locatie met gedeelde diensten en waarbij de productie, de levering en het netbeheer gecombineerd mogen worden. Op dit net zijn maximaal 500 kleinverbruikers aangesloten, welke kleinverbruikers overwegend consumenten dienen te zijn.

[2] Een experiment dat wordt uitgevoerd binnen het verzorgingsgebied van een regionale netbeheerder, waarbij maximaal 10.000 kleinverbruikers zijn betrokken, waarvan ten minste tachtig procent consument dient te zijn.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more