dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

OPENSTELLING EXPERIMENTEN AMVB VANAF 2 MEI 2016

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Vanaf 2 mei aanstaande kunnen weer aanvragen worden ingediend in het kader van het besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: Experimenten AMvB). De sluitingsdatum voor het indienen van ontheffingaanvragen is 8 september 2016 (tot 17.00 uur).

De Experimenten AMvB biedt aanvragers de ruimte om op onderdelen af te wijken van de Elektriciteitswet. Voor gas geldt op dit moment geen experimenteermogelijkheid. De belangrijkste afwijkingen waarvoor een ontheffing kan worden verkregen voor elektriciteit zijn de volgende:

  • de uitzondering om verplicht een netbeheerder aan te wijzen;
  • indien een ontheffing wordt verleend beschikt de houder van een ontheffing van rechtswege over een leveringsvergunning als bedoeld in art. 95a Elektriciteitswet;
  • De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) toetst enkel de methode tot vaststelling van de tarieven en niet de hoogte van de tarieven zelf.

Wie kunnen een ontheffing aanvragen? Dat kunnen slechts Verenigingen van Eigenaren of coöperatieve verenigingen doen.

Door de Experimenten AMvB hebben kleinverbruikers de mogelijkheid om gezamenlijk op te treden zowel als producent, leverancier en in geval van een zogenaamd projectnet ook als netbeheerder. Zo biedt de AMvB in feite de mogelijkheid om een verticaal geïntegreerd energiebedrijf op te richten. In plaats van bescherming tegen leveranciers en netbeheerders, zoals dat nu in de Elektriciteitswet is geregeld, hebben kleinverbruikers de mogelijkheid om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen aangaande de energievoorziening. Zoals hierboven gezegd gaat het wel slechts om de categorie kleinverbruikers. Voor grootverbruikers is de Experimenten AMvB niet bestemd.

Hierboven werd al even het projectnet aangestipt als voorwerp voor het experiment. Op een dergelijk privaat net, in handen van een Vereniging van Eigenaren of een coöperatieve vereniging, mogen maximaal 500 kleinverbruik aansluitingen gerealiseerd worden, waarbij in feite een lokaal energie- en distributiebedrijf wordt opgericht, met eigen opwek en afname.

De Experimenten AMvB kan ook van toepassing zijn op een groot net. Dit wordt uitgevoerd binnen het verzorgingsgebied van een regionale netbeheerder, waarbij maximaal 10.000 kleinverbruikers zijn betrokken waarvan ten minste 80% consument dient te zijn. De netbeheerder blijft als asset manager functioneren bij een groot net, terwijl system operation taken door een ander dan de netbeheerder kunnen worden uitgevoerd.

In het jaar 2015 was het voor het eerst mogelijk om op basis van de Experimenten AMvB een ontheffing te krijgen zoals hierboven beschreven. In totaal werden 4 ontheffingen verleend, waar 1 voor een groot net. Dorhout Advocaten is betrokken geweest bij 1 van deze aanvragen voor een ontheffing, te weten met betrekking tot het recreatiepark ParqGreen gelegen nabij de Reeuwijkse plassen.

De Experimenten AMvB is vooral bedoeld voor lokale opwek en verbruik van elektriciteit. Voorbeelden van situaties die hier goed op aansluiten zijn recreatieparken, woonwijken, appartementen-complexen, geclusterde kantorenlocaties en zorgcomplexen.

Heeft u een idee om een lokaal en duurzaam energiebedrijf op te richten? In dat geval is wellicht de Experimenten AMvB voor u een kans om uw project succesvol te maken. Neemt u dan contact op met Simone Pipping of Hans Koenders .

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more