dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WEDEROM ONTHEFFINGEN VERLEEND EXPERIMENTEN AMVB

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De afgelopen weken zijn er vijf nieuwe ontheffingen verleend in het kader van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: de Experimenten AMvB) door RVO, namens de minister van Economische Zaken.

Al eerder is er via de nieuwsbrief uitgebreid stilgestaan bij de Experimenten AMvB. Het verkrijgen van een ontheffing op grond van deze AMvB betekent kort samengevat dat productie, distributie en levering van elektriciteit in één hand mag plaatsvinden (in coöperatief verenigingsverband of middels een VVE), er van rechtswege een leveringsvergunning wordt verleend en de methode van tarifering licht getoetst wordt door ACM. Dit ter bevordering van lokale opwek en afname van elektriciteit.

Eind 2015 werden de eerste ontheffingen verleend op grond van Experimenten AMvB. Drie daarvan hadden betrekking op een projectnet en één op een groot project. Voor meer achtergrond hierover wordt verwezen naar het artikel dat is gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift voor Energierecht, genaamd Het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking doorgelicht (NTE 2016, nr 4).

Nu zijn er dus vijf nieuwe ontheffingen verleend. Drie met betrekking tot een projectnet en twee voor een groot project. Het gaat om de volgende initiatieven:

Schoonschip

In Amsterdam-Noord worden 46 waterwoningen aangesloten op een smart grid. Voor een deel zijn deze woningen zelfvoorzienend ten aanzien van de energiehuishouding. Iedere woning krijgt ook een batterij voor energieopslag. Er wordt gebruik gemaakt van software die de individuele batterijsystemen gaat aansturen, maar ook de geaggregeerde vorm (dus alle individuele batterijen als één community systeem). Naast de batterijsystemen worden ook slimme warmtepompen, het warmte buffervat en slimme huishoudelijke apparaten in de smart grid geïntegreerd.

Noordstraat 11 Tilburg

In dit voormalige kantoorgebouw worden drie appartementen gerealiseerd. Het huidige gebouw heeft een laag energielabel. Het is de bedoeling om dit te wijzigen en toe te werken naar energiebesparing en duurzame opwekking van elektriciteit en warmte. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van een energiemanagementsysteem.

Villa de Verademing

Dit project omvat een herontwikkeling van het buurthuis aan de Gaslaan 175 te Den Haag. Het gebouw wordt zo optimaal als mogelijk geïsoleerd en krijgt een verwarmingsinstallatie met een warmtepomp. Warm tapwater wordt gerealiseerd met een zonneboiler door een warmtepomp ondersteund. Er komen ook  zonnepanelen en een kleine windmolen op het dak. Daarnaast wordt er een smart grid ontwikkeld rondom het gebouw. Het is de bedoeling dat het overschot aan duurzame energie ook in de wijk gebruikt kan worden.

Kringloopgemeenschap Bodegraven – Reeuwijk (Windvogel)

Het betreft een groot project met als doel om ruim 2.500 huishoudens en andere kleinverbruikers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk van elektriciteit te voorzien. Elektriciteit wordt opgewekt middels een windturbine van 2,3 MW en op gespreide locaties 16.000 zonnepanelen.

Groot experiment Aardehuizen e.o.

De VVE Aardehuizen heeft als doelstelling om een 0-verbruik en een zo groot mogelijke autonomie in de energievoorziening te realiseren. Het elektraverbruik is voor 80% gedekt. Het streven is om dit door energiebesparing en het bijplaatsen van zonnepanelen naar 100% te brengen. Door de mogelijkheden die de Experimentenregeling biedt, wil de VVE zelflevering realiseren: uitwisselen van zonnestroom tussen de woningen tegen een zelf verkozen prijs. Enexis blijft netbeheerder.

(bovenstaande informatie is afkomstig van de website van rvo.nl)

Mocht u geïnteresseerd zijn in de toepassing van de Experimenten AMvB of zelfs hiervoor in aanmerking willen komen dan staan Hans Koenders of Simone Pipping u graag te woord.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more