dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WIJZIGINGEN MIJNBOUWWET EN AANVERWANTE WETGEVING

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WIJZIGINGEN MIJNBOUWWET EN AANVERWANTE WETGEVING

 

Kort voor het einde van 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Mijnbouwwet en een aantal aanverwante wetten. Inmiddels zijn deze wijzigingsvoorstellen ook wet geworden. Het gaat om 3 wijzigingen. De eerste twee hebben betrekking op strengere veiligheidseisen bij de olie- en gaswinning op zee en op land. Het derde wijzigingsvoorstel betreft de versterking van de positie van Staatstoezicht op de Mijnen.

Wat betekent dit nu concreet?

Voor op zee dienen olie- en gasproducenten extra verplichtingen op zich te nemen met betrekking tot risico’s en veiligheid. In de Mijnbouwwet is nu opgenomen dat onafhankelijke toetsing moet plaatsvinden voor wat betreft de veiligheid van installaties en booractiviteiten in plaats van de oude wettelijke regeling dat mijnbouwondernemingen dit zelf zouden kunnen doen. De aanleiding om dergelijke verplichtingen op te leggen, is een gevolg van de ramp met Deep Water Horizon in de Golf van Mexico in 2010.

Voor op land is een vrij fundamentele procesrechtelijke wijziging doorgevoerd: de omkering van de bewijslast bij aardbevingschade in Groningen. Als in een zogenaamd effectgebied van een mijnbouwwerk schade ontstaat die naar zijn aard mijnbouwschade zou kunnen zijn, dan wordt vermoed dat die schade is ontstaan door de aanleg of de exploitatie van het mijnbouwwerk. Tegen dit vermoeden kan de mijnbouwonderneming het bewijs van het tegendeel leveren. Dit bewijsvermoeden geldt dan in afwijking van de hoofdregel in het bewijsrecht, inhoudende dat in beginsel de bewijslast wordt gedragen door de partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van de haar gestelde feiten of rechten (wie stelt moet bewijzen, art. 150 Rv). De wijziging van deze bewijsrechtelijke regeling heeft een plaats gekregen in het Burgerlijk Wetboek (6:177 BW).

De derde wijziging heeft, zoals vermeld, betrekking op de versterking van de positie van Staatstoezicht op de Mijnen. Daarnaast ziet de derde wijziging op vergunningen. Zo wordt de meldingsplicht voor een opsporingsvergunning vervangen door een verplichte omgevingsvergunning en wordt het eenvoudiger om vergunningen te weigeren of in te trekken op veiligheidsgronden.

Mocht u meer over het bovenstaande willen weten, bijvoorbeeld over aardbevingschade en wat de omkering van de bewijslast kan betekenen, dan staan Hans Koenders en Simone Pipping u graag te woord.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more