dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KAMP WIL GASAANSLUITPLICHT SCHRAPPEN VIA WARMTEWET

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KAMP WIL GASAANSLUITPLICHT SCHRAPPEN VIA WARMTEWET

 

In de energieagenda die Minister Kamp op 7 december 2016 presenteerde, werd al aangekondigd dat de Gaswet wordt aangepast zodat er geen nieuwe gasnetten meer in nieuwbouwwijken worden aangelegd.[1]

In de Gaswet is al een uitzondering op de gasaansluitplicht opgenomen voor gebieden waarin zich een warmtenet bevindt of gaat bevinden. Deze uitzondering zou kunnen worden verruimd zodat ook andere warmte-opties, zoals ‘all electric’, als alternatief voor gasnetten mogelijk worden. Dit geldt overigens alleen voor nieuwbouw en niet voor bestaande aansluitingen. Om deze verruiming mogelijk te maken heeft het lid Bosman van de Tweede Kamer een amendement ingediend bij het Wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet, het zogenaamde Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (Kamerstuk 34 627, nr. 7). De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel echter controversieel verklaard en neemt dit voorstel dus vooralsnog niet in behandeling.

Gelet hierop, heeft Minister Kamp aan de Tweede Kamer bij brief d.d. 13 juni 2017[2] het voornemen aangekondigd om toch op korte termijn de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouw te wijzigen. Inmiddels heeft de Minister bij brief d.d. 26 juni 2017 een Nota van Wijziging[3] ingediend bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet. De strekking van deze Nota van Wijziging is zoals in de brief d.d. 13 juni 2017 reeds verwoord: “dat een gemeente een gebied kan aanwijzen waar geen gastransportnet wordt aangelegd indien er een warmtenet of een andere warmtevoorziening is voorzien, en dat een regionale netbeheerder in die situatie is vrijgesteld van verplichtingen tot aansluiting”. De Nota van Wijziging komt grotendeels overeen met het hiervoor genoemde, door Bosman ingediende, amendement bij het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.

Indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet voortvarend wordt behandeld, zou deze volgens de Minister per 1 januari 2018 in werking kunnen treden.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de Warmtewet, neem dan gerust contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.

 


[1] Zie voor meer informatie over de energieagenda en het schrappen van de gasaansluitingsplicht.

[2] Klik op onderstaande link voor de brief van Minister Kamp d.d. 13 juni 2017:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/kamerstukken/2017/06/13/kamerbrief-over-wijzigen-gasaansluitplicht-nieuwbouw

[3] Klik op onderstaande link voor de Nota van Wijziging:

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/henk-kamp/documenten/brieven/2017/06/27/nota-van-wijziging-bij-wetsvoorstel-wijziging-van-de-warmtewet

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more