dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

STEVIGE DUURZAAMHEIDSPARAGRAAF IN REGEERAKKOORD RUTTE III

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

STEVIGE DUURZAAMHEIDSPARAGRAAF IN REGEERAKKOORD RUTTE III

 

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op dinsdag 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Sinds de verkiezingen van 15 maart 2017 is er onderhandeld over de inhoud van een nieuw regeerakkoord. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat voornoemde partijen overeenstemming hebben weten te bereiken over de koers die zij de komende jaren willen varen over diverse onderwerpen, zoals ook op het terrein van klimaat en energie. De Tweede Kamer heeft Mark Rutte van de VVD aangesteld als formateur voor de kabinetsformatie. Het streven is om de kabinetsploeg te presenteren op 26 oktober a.s.

Van het 55 pagina’s tellende regeerakkoord gaan er 10 over ‘Nederland wordt Duurzaam’. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste duurzaamheidsthema’s in het regeerakkoord.

  • Er zal een nationaal klimaat- en energieakkoord worden gemaakt. Samen met diverse partijen wil het kabinet CO2–uitstoot fors terugdringen. Het vergroenen van het belastingstelsel en het gebruik van nieuwe energiebronnen moet hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
  • De vijf kolencentrales moeten allemaal in 2030 gesloten zijn.
  • Binnen vier jaar worden nieuwbouwwoningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd. In de huidige Gaswet staat dat een ieder die verzoekt om een gasaansluiting hierop recht heeft (art. 10 lid 6 Gaswet). Deze aansluitplicht wordt vervangen door een warmterecht, waarmee aanspraak kan worden gemaakt op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet.
  • Woningcorporaties kunnen een korting krijgen op de verhuurdersheffing als ze hun huurwoningen duurzamer maken. Het nieuwe kabinet stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar.
  • Voor vrachtverkeer wordt een kilometerheffing geïntroduceerd. Vervuilende vrachtwagens gaan per kilometer het meest betalen. Het registratie- en betalingssysteem wordt hetzelfde als dat in de omringende landen.
  • Het wordt duurder om afval te storten en te verbranden.
  • Het nieuwe kabinet neemt de heffing op vervuilende en lawaaiige vliegtuigen in overweging.
  • Over twaalf jaar moeten nieuwe auto’s emissieloos zijn.
  • Er wordt meer ruimte gegeven voor windmolenparken op zee.
  • De productie van aardgas uit het Groningenveld gaat verder omlaag. De verlaging zal de komende vier jaar 1,5 miljard kubieke meter zijn, tot het niveau van 20,1 miljard kubieke meter per jaar. Verder stimuleert het kabinet vermindering van de vraag naar aardgas.

Al deze onderwerpen hebben direct of indirect een raakvlak met de energiepraktijk van Dorhout Advocaten. Wij zullen de ontwikkelingen van de diverse ontwerpen nauwlettend blijven volgen. Voor vragen hierover staan Hans Koenders en Simone Pipping u graag te woord.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more