dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VONNIS IN KORT GEDING OMTRENT ZONNEPARK HARLINGEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VONNIS IN KORT GEDING OMTRENT ZONNEPARK HARLINGEN

 

Op 9 november jl. heeft de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, in kort geding uitspraak gedaan in een kwestie die gaat over de levering en installatie van zonnepanelen met draagconstructie voor een zonnepark in Harlingen. Het geschil gaat onder andere over de vraag of de voorgestelde materialen gelijkwaardig zijn aan de materialen die zijn omschreven in de overeenkomst.

Zonnepark Harlingen B.V. is van plan om een zonnepark te realiseren met 3.528 zonnepanelen. Zonnepark Harlingen heeft met Mensonides Installatie B.V. een overeenkomst van aanneming van werk gesloten voor de levering en plaatsing van zonnepanelen en de draagconstructie. In de overeenkomst wordt Astronergy Solar Module GmbH als de door Zonnepark Harlingen voorgeschreven leverancier van de zonnepanelen genoemd en Krinner GmbH als voorgeschreven leverancier van de draagconstructie van de zonnepanelen. In de overeenkomst is voorts opgenomen dat Mensonides de intentie heeft om genoemde leveranciers te contracteren, al staat het haar vrij om de materialen van andere leveranciers te betrekken en staat het haar vrij om gelijkwaardige materialen te leveren en te installeren.

Vordering in conventie

Mensonides is van plan om zonnepanelen van Trina Solar te leveren en te plaatsen en een draagconstructie van Praxia Energy S.L. (hierna: Praxia). Mensonides heeft in kort geding onder andere gevorderd dat de rechtbank Zonnepark Harlingen veroordeelt om haar instemming kenbaar te maken met levering en plaatsing van (1) zonnepanelen van Trina Solar en (2) de draagconstructie van Praxia, dan wel de levering en plaatsing te gedogen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Zonnepanelen

Partijen zijn tijdens de zitting overeengekomen dat Trina Solar de zonnepanelen zal leveren en installeren, aangezien uit berekeningen is gebleken dat de opbrengst van de zonnepanelen van Trina Solar naar verwachting hoger is. Op dit onderdeel wordt dan ook verder niet ingegaan.

Draagconstructie

Mensonides wil de draagconstructie van Praxia toepassen in plaats van die van Krinner. Zonnepark Harlingen heeft daar niet mee ingestemd omdat volgens haar niet blijkt dat de draagconstructies gelijkwaardig zijn.

Uit de overeenkomst volgt dat Mensonides de vrijheid heeft om een andere draagconstructie toe te passen indien die draagconstructie gelijkwaardig is aan de draagconstructie van Krinner. De gelijkwaardigheid betreft de functie, capaciteit en duurzaamheid. Aangezien de draagconstructie van Krinner uitdrukkelijk wordt vermeld in de overeenkomst, is die draagconstructie de maatstaf voor de boordeling van de gelijkwaardigheid, aldus de rechtbank.

Partijen verschillen over wat hun rechten en verplichtingen zijn met betrekking tot de vaststelling van de gelijkwaardigheid. Volgens de rechtbank dient niet alleen naar de zuivere taalkundige uitleg te worden gekeken, maar ook naar de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Volgens de rechtbank is het eerst aan Mensonides, als zij andere materialen wenst toe te passen, om aan Zonnepark Harlingen voldoende informatie te verschaffen om Zonnepark Harlingen in staat te stellen de gelijkwaardigheid te beoordelen. Indien Zonnepark Harlingen vervolgens op basis van die informatie tot de conclusie komt dat de materialen niet gelijkwaardig zijn, zal zij die conclusie moeten onderbouwen en indien nodig, de juistheid daarvan moeten bewijzen.

Mensonides heeft enige informatie over de draagconstructie van Praxia verstrekt, waaronder:

  • Een ‘certificate of compliance’;
  • Een (summiere) brochure over het bedrijf;
  • Een aantal foto’s van referentieprojecten.

De door Mensonides voorgestelde draagconstructie van Praxia heeft een afwijkende fundering (schroefpalen in plaats van schroeffundering) en een afwijkend bevestigingssysteem (klemmen in plaats van inschuiven). Volgens de rechtbank zegt de informatie die Mensonides beschikbaar heeft gesteld weinig tot niets over de kwaliteit van de draagconstructie van Praxia. Verder ontbreekt informatie waaruit kan worden opgemaakt dat de schroefpalen tot een gelijkwaardige stabiliteit en stevigheid leiden als de schroeffundering waarvan de overeenkomst uitgaat. Daar komt bij dat informatie ontbreekt waaruit kan worden opgemaakt dat de bescherming tegen corrosie bij de fundering van de draagconstructie van Praxia (die uit verschillende componenten bestaat) gelijkwaardig is aan de bescherming die de draagconstructie van Krinner biedt (die uit één geheel bestaat). Evenmin is er informatie waaruit blijkt dat de zonnepanelen in de klemmen van de draagconstructie van Praxia even goed bevestigd zijn en blijven, als in de geleiders op de tafels van Krinner, zonder het risico van vervorming.

De rechtbank concludeert dat de informatie die Mensonides over de draagconstructie van Praxia heeft verstrekt, te summier is om te kunnen beoordelen dat de draagconstructie gelijkwaardig is aan die van Krinner. Zonnepark Harlingen hoeft dus niet in te stemmen met toepassing daarvan. Deze vordering van Mensonides is dan ook afgewezen.

Afgifte subsidiedocumenten

Ook de vordering van Mensonides tot afgifte van de documenten met betrekking tot de aanvraag en toekenning van de SDE+-subsidie is afgewezen. De rechtbank overweegt dat artikel 843a Rechtsvordering er niet toe dient om een aannemer zoals Mensonides in staat te stellen ‘zich er een beeld van te kunnen vormen’ of zijn wederpartij in staat is om haar financiële verplichtingen na te komen. Zeker niet, nu Zonnepark Harlingen niet nalatig is met het nakomen van haar financiële verplichtingen.

Vordering in reconventie

Zonnepark Harlingen heeft in reconventie onder andere gevorderd dat Mensonides wordt veroordeeld om een garantie van de producent/leverancier Trina Solar te verstrekken dat de zonnepanelen van Trina Solar mogen worden toegepast op de draagconstructie van Krinner, op straffe van verbeurte van een dwangsom. De rechtbank heeft deze vordering toegewezen. Volgens de rechtbank staat het Mensonides weliswaar vrij om een andere, mits gelijkwaardige draagconstructie toe te passen, maar gelet op de naderende opleverdatum dient Mensonides er rekening mee te houden dat de draagconstructie van Krinner moet worden toegepast en dus zich ervan te vergewissen dat de zonnepanelen van Trina Solar geschikt zijn om daarop te worden aangebracht.

Uit deze uitspraak volgt dat het van belang is om duidelijke afspraken te maken bij het realiseren van een zonnepark. Daardoor kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat er later een geschil ontstaat. Wilt u de uitspraak bekijken? Klik dan op onderstaande link:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:4264

Heeft u vragen over een zonnepark of andere vragen op het gebied van energie en recht? Neem dan gerust contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.

Related Posts

Komen de miljoenen van…

Schorsing Sywert c.s. Op 28 april 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam Sywert en zijn compagnon geschorst als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Een voorlopige maatregel van de rechtbank…
Read more

Lang leve de pre-pack…

Vers van de pers: de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak FNV/Heiploeg. Het Hof geeft ruimte voor de pre-pack. Anders dan in het Smallsteps-arrest oordeelt het Hof…
Read more

Verplicht van het gas…

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 gebouwd zonder een gasaansluiting. In de Gaswet is bepaald dat een gasleverancier nieuw te bouwen bouwwerken niet zal aansluiten op het gasnet (artikel 10 lid 7…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd