dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ACM LEGT ENERGIELEVERANCIERS LAST ONDER DWANGSOM OP VOOR STUREN ONDUIDELIJKE FACTUREN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ACM LEGT ENERGIELEVERANCIERS LAST ONDER DWANGSOM OP VOOR STUREN ONDUIDELIJKE FACTUREN

 

Bij besluiten d.d. 12 december 2017 heeft ACM de energieleveranciers Fenor en Robin Energie een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van verplichtingen die zijn opgenomen in de Wet handhaving consumentenbescherming.

In 2017 heeft ACM onderzoek gedaan naar de duidelijkheid van facturen van energiebedrijven. Uit dit onderzoek is gebleken dat van de 40 bedrijven, 16 bedrijven duidelijke facturen stuurden, 21 bedrijven ‘nog enkele stappen’ dienden te zetten en dat 3 bedrijven, waaronder Fenor en Robin Energie, dusdanig slecht presteerden dat ACM een last onder dwangsom had aangekondigd. Fenor en Robin Energie hebben echter nagelaten om alsnog aan de vereisten met betrekking tot de factuur te voldoen (het andere bedrijf had de facturen wel voldoende aangepast). Vandaar dat ACM bij besluiten d.d. 12 december 2017 de last onder dwangsom daadwerkelijk heeft opgelegd.

Op de site  van ACM worden als belangrijke uitgangspunten bij het onderzoek genoemd:

  • Tarieven die tussentijds zijn aangepast moeten afzonderlijk zichtbaar zijn op de factuur en niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. Anders kan de klant niet eenvoudig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging.
  • Op de rekening moet worden gerekend met dezelfde eenheden als in het contract en de prijswijzigingsinformatie (dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).”

Uit de besluiten van ACM volgt dat beide energieleveranciers de Wet oneerlijke handelspraktijken overtreden. De energieleveranciers dienen hun bedrijfsprocessen zodanig aan te passen dat consumenten een factuur krijgen die begrijpelijk, controleerbaar en herleidbaar is. De ACM geeft in de besluiten aan dat dit betekent dat op de factuur tenminste:

i.          Tarieven en kosten op dezelfde wijze worden weergegeven als in (de leveringsovereenkomst en) de prijswijzigingsinformatie (voor beide);

ii.         Tarieven van de variabele leveringskosten worden gekoppeld aan de verbruiksperiode waar ze betrekking op hebben (voor beide);

iii.        Tarieven van de vaste leveringskosten, netbeheerkosten en energiebelastingen binnen de factuurperiode worden gekoppeld aan de verbruiksperiode waar ze betrekking op hebben (voor Fenor);

iv.        Wijzigingen van de vaste leveringskosten, netbeheerkosten, vermindering energiebelasting en energiebelastingen binnen de factuurperiode zichtbaar worden gemaakt op de factuur (voor Robin Energie);

v.         Wijzigingen van de vaste leveringskosten, netbeheerkosten, vermindering energiebelasting en energiebelastingen binnen de factuurperiode gekoppeld worden aan het verbruik en/of de tariefperiode(voor Robin Energie);

vi.        De in de markt gangbare begrippen worden gebruikt (voor Robin Energie).

Beide energieleveranciers dienen uiterlijk op 2 februari 2018 de bedrijfsprocessen te hebben aangepast. Laten zij dit na dan zullen zij voor elke dag die zij nalaten aan de lastgeving opvolging te geven, een dwangsom verbeuren van € 1.000,– per dag met een maximum van € 50.000,–.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

https://www.acm.nl/nl/publicaties/fenor-en-robin-energie-krijgen-last-onder-dwangsom-voor-sturen-van-onduidelijke-facturen

Heeft u vragen op het gebied van energie en recht? Neem dan contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more