dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

TUINBOUWCOMBINATIE HARMELERWAARD VERKRIJGT ONTHEFFING GASNET

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

TUINBOUWCOMBINATIE HARMELERWAARD VERKRIJGT ONTHEFFING GASNET

 

Het netbeheer van gas is in beginsel voorbehouden aan netbeheerders die op grond van de Gaswet daartoe zijn aangewezen. Op grond van art. 2a Gaswet kan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributienet voor het verplicht aanwijzen van een netbeheerder.

Bij besluit d.d. 6 december 2017 heeft ACM aan Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard een ontheffing verleend voor het verplicht aanwijzen van een netbeheerder van het gasdistributienet. Als eigenaar van dit net mag Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard zelf het beheer hiervan blijven uitvoeren. Advocaten Hans Koenders en Simone Pipping hebben Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard bijgestaan in de procedure om deze ontheffing te verkrijgen.

In het voorjaar van 2015 werd al de ontheffing voor het beheer van het elektriciteitsnet verleend aan Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard. In een eerdere nieuwsbrief werd daar ook al melding van gemaakt.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande materie dan kunt u contact opnemen met Simone Pipping of Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more