dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ACM VERLEENT ONTHEFFING EIGEN ELEKTRICITEITSNET HANZEHOGESCHOOL

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ACM VERLEENT ONTHEFFING EIGEN ELEKTRICITEITSNET HANZEHOGESCHOOL

Eind april van dit jaar heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een ontheffing verleend aan de Hanzehogeschool te Groningen voor het netbeheer van EnTranCe (Energy Transition Center) op het Zerniketerrein. EnTranCe is een expertisecentrum van de Hanzehogeschool waar wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen ontmoeten om hun kennis te delen en waar wordt ingezet op innovaties voor de energietransitie.

Door de verleende ontheffing hoeft de Hanzehogeschool geen netbeheerder aan te wijzen voor het elektriciteitsnet op EnTranCe en mag zij zelf het beheer hiervan uitvoeren. De juridische grondslag hiervoor is te vinden in artikel 15 van de Elektriciteitswet.

Er is sprake van een elektriciteitsnet aangezien ter plaatse een stelsel van verbindingen is gerealiseerd waarop twee verschillende partijen zijn aangesloten. Het stelsel van deze verbindingen wordt door ACM gekwalificeerd als een net overeenkomstig artikel 1, lid 1 sub i Elektriciteitswet. Daarnaast is sprake van afnemers met een aansluiting op dit net volgens artikel 1 lid 1 sub b en c van de Elektricteitswet. Deze afnemers zijn de stichting BuildinG en de Hanzehogeschool zelf. Vervolgens heeft ACM beoordeeld of de Hanzehogeschool als aanvrager van de ontheffing voldeed aan één van de ontheffingsgronden die genoemd staan in artikel 15 van de Elektriciteitswet. Die gronden zijn: (i) het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het gesloten distributiesysteem is om specifieke technische reden geïntegreerd of (ii) het gesloten distributiesysteem transporteert primair elektriciteit voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee aanverwante bedrijven. ACM constateert dat in elk geval wordt voldaan aan de hiervoor genoemde tweede grond, aangezien aanvrager, de Hanzehogeschool primair elektriciteit voor haarzelf transporteert, te weten 76,67% van het totaal en dus de rest, zijnde 23,33% voor stichting BuildinG.

Door de verleende ontheffing mag de Hanzehogeschool op EnTranCe (in elk geval de komende 10 jaar) het netbeheer zelf uitvoeren en kan dit optimaal worden ingezet voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden, om zo ook de energietransitie verder te brengen.

Advocaten Hans Koenders en Simone Pipping hebben de Hanzehogeschool bijgestaan in de procedure om deze ontheffing te verkrijgen.

Mocht u vragen hebben over netbeheer dan kunt u contact opnemen met Hans Koenders of Simone Pipping.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more