dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

DE CORONACRISIS EN REISKOSTENVERGOEDING, HOE ZIT HET?

Veel werknemers werken als gevolg van de coronacrisis thuis of werken helemaal niet omdat het bedrijf gesloten is. Dat levert vragen op van werkgevers. Zo vragen werkgevers zich bijvoorbeeld af of de werkgever de werknemer kan verplichten om vrije dagen op te nemen, of hij betaling van het vakantiegeld nog even kan uitstellen en of hij verplicht is werknemers (indien mogelijk) thuis te laten werken. Een andere veelvoorkomende vraag is of de werkgever tijdens de coronacrisis de reiskostenvergoeding van zijn werknemers mag stopzetten.

Het antwoord op de vraag of werkgevers de reiskostenvergoeding mogen stopzetten tijdens de coronacrisis is in beginsel simpel. Dat mag. De reiskostenvergoeding is immers gekoppeld aan kosten die werknemers maken om van- en naar hun werk te komen. Nu deze kosten door werknemers die vanuit huis werken niet gemaakt worden, mag de werkgever ook de vergoeding hiervoor stopzetten.

Slechts in enkele gevallen kan dit anders zijn. Bijvoorbeeld voor werknemers die, ondanks de coronacrisis, nog steeds naar hun werkplek moeten reizen. Voor die werknemers geldt dat de werkgever daarvoor in principe een passende vergoeding moet betalen. De kosten worden immers in dat geval ook daadwerkelijk gemaakt door de betreffende werknemer, anders dan bij de werknemer die vanuit huis werkt. Daarnaast kan het ook zo zijn dat er in de individuele arbeidsovereenkomst of cao van de betreffende werknemer nadere afspraken met betrekking tot een reiskostenvergoeding zijn vastgelegd. Zo kan een cao bijvoorbeeld bepalen dat de reiskostenvergoeding voor een bepaalde periode moet worden doorbetaald, als de werknemer bijvoorbeeld ziek is of vanuit huis werkt. In dat geval kan de werkgever betaling van de reiskostenvergoeding pas na die periode stopzetten.

Dat de werkgever (in de meeste gevallen) mag stoppen met het betalen van de reiskostenvergoeding door te betalen, betekent natuurlijk niet dat hij dit ook moet doen. Een werkgever mag namelijk vrijwillig de vaste reiskostenvergoeding van zijn werknemers doorbetalen. Voor de coronacrisis gold dat werkgevers een vaste reiskostenvergoeding voor een periode van zes weken (belastingvrij) aan de werknemer mochten doorbetalen, indien de werknemer in die periode thuis bleef. Vanwege de coronacrisis heeft de staatssecretaris van financiën echter het besluit ‘noodmaatregelen coronacrisis’ genomen.[1] In dat besluit heeft hij – onder meer – goedgekeurd dat werkgevers voor de duur van het besluit geen gevolgen verbinden aan een veranderd reispatroon van hun werknemers. Dat betekent dat werkgevers de vaste reiskostenvergoeding wel mogen doorbetalen. 

Wilt u weten waartoe u als werkgever onder de gegeven omstandigheden verplicht bent, waar u als werknemer nog recht op heeft of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Kim de Boer of Rim Duinker.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/14/beleidsbesluit-fiscale-tegemoetkomingen-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis.

Related Posts

UITSPRAAK CBB OVER AANSLUITING…

UITSPRAAK CBB OVER AANSLUITING EN WOZ-BESCHIKKING Op 2 juni jl. heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) een belangrijke beslissing genomen over de aansluitplicht voor netbeheerders op…
Read more

KABINET WIL POSTCODEROOSREGELING VERVANGEN…

KABINET WIL POSTCODEROOSREGELING VERVANGEN DOOR SUBSIDIE De Postcoderoosregeling is (in 2014) in het leven geroepen om (leden van) coöperaties en verenigingen van eigenaars (VVE’s) financieel te ondersteunen bij lokale opwek…
Read more

HET IMG START VANAF…

HET IMG START VANAF 1 SEPTEMBER MET DE BEHANDELING VAN SCHADE DOOR WAARDEDALING Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal op 1 juli 2020 starten met de schadeafhandeling in Groningen. Momenteel…
Read more