ARTIKEL GEPUBLICEERD OVER CAPACITEITSGEBREK OP HET ELEKTRICITEITSNET EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

ARTIKEL GEPUBLICEERD OVER CAPACITEITSGEBREK OP HET ELEKTRICITEITSNET EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Simone Pipping heeft een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE). De titel luidt: ‘Net te weinig – Mogelijke oplossingen (op korte termijn) ter beperking en voorkoming van capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet’.

Zowel de landelijk netbeheerder TenneT als regionale netbeheerders geven aan beperkte capaciteit te hebben op hun elektriciteitsnetten. Een van de oorzaken is volgens de netbeheerders de onverwacht grote groei van opwek van duurzame energie in Nederland. Daarnaast is er op sommige plekken een gebrek aan capaciteit door extra vraag naar elektriciteit.

Op grond van artikel 23, eerste lid, Elektriciteitswet is de netbeheerder verplicht degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting op het door hem beheerde net. Op grond van artikel 24, eerste lid, Elektriciteitswet is de netbeheerder ook verplicht aan degene die daarom verzoekt een aanbod te doen om met gebruikmaking van het door hem beheerde net ten behoeve van de verzoeker transport van elektriciteit uit te voeren. Artikel 24, tweede lid, Elektriciteitswet bepaalt echter dat deze verplichting niet geldt “voor zover de netbeheerder voor het gevraagde transport redelijkerwijs geen capaciteit ter beschikking heeft”. Artikel 24, derde lid, Elektriciteitswet bepaalt dat de netbeheerder zich onthoudt van iedere vorm van discriminatie tussen degenen jegens wie de verplichting uit het eerste lid van dit artikel geldt. Op 28 juli 2020 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bij arrest in kort geding meer duidelijkheid gegeven over wanneer deze transportplicht niet geldt voor de netbeheerder. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht:

Enexis krijgt in hoger beroep alsnog gelijk en hoeft geen transportcapaciteit aan te bieden 

In het artikel worden (zoals de titel al doet vermoeden) mogelijke oplossingen besproken om met name op korte termijn het capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet te voorkomen, althans zoveel mogelijk te beperken. Naast het verzwaren van het elektriciteitsnet, zou het net ook anders kunnen worden gebruikt. Is bijvoorbeeld congestiemanagement een optie? Verder wordt onder andere ingegaan op meer plaatselijke opwek en verbruik in plaats van transport over het net.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.

 

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more