Verplicht van het gas af?

Nieuwbouwwoningen worden sinds 2018 gebouwd zonder een gasaansluiting. In de Gaswet is bepaald dat een gasleverancier nieuw te bouwen bouwwerken niet zal aansluiten op het gasnet (artikel 10 lid 7 Gaswet). Om de klimaatdoelen te behalen zijn in Nederland verschillende ‘proeftuinen’ aangewezen. Dit zijn woonwijken die gasvrij worden gemaakt. Enkele proeftuinen bevinden zich in de provincie Groningen.[1] De vraag is echter of eigenaren van woningen in de proeftuinen verplicht zijn om mee te werken aan het ‘gasvrij’-maken van de woning. En hoe voorziet de toekomstige Energiewet en Omgevingswet hierin? In dit artikel wordt op deze vraag antwoord gegeven.

Nu

De Gaswet is op dit moment nog leidend. In artikel 10 lid 6 is bepaald dat de gasleverancier verplicht is om een ieder die verzoekt om een aansluiting die een doorlaatwaarde heeft van ten hoogste 40m3 per uur te voorzien van deze aansluiting. De meeste woningen vallen hieronder. Artikel 10 lid 7 maakt een uitzondering op deze regel. Een te bouwen bouwwerk is uitgezonderd van de gasaansluitplicht. Het Bouwbesluit 2012 sluit hierop aan (zie artikel 6.10). Vanaf 1 juli 2018 worden nieuw te bouwen woningen niet meer aangesloten op het gas. Voor bestaande woningen geldt nog wel een gasaansluitplicht.

Naar aanleiding van het klimaatakkoord zijn in verschillende gemeenten proeftuinen van start gegaan waarbij een hele woonwijk gasvrij wordt gemaakt. Op dit moment kunnen woningeigenaren niet worden verplicht om de woning van het gas te halen. Hier komt echter verandering in wanneer de Energiewet en Omgevingswet van kracht worden.

Energiewet

In het huidige wetsvoorstel is in artikel 3.38 opgenomen dat een college van burgemeester en wethouders bepaalde gebieden kunnen aanwijzen waar geen aansluittaak is voor een distributiesysteembeheerder van gas voor kleinverbruikers. Voorwaarde voor het uitsluiten van de gasaansluitplicht is dat in die gebieden een andere energie-infrastructuur is die kan voorzien in de warmtebehoefte. Dit heeft nog niet direct tot gevolg dat woningen verplicht van het gas af moeten, maar de plicht om een nieuwe gasaansluiting te realiseren, indien hierom wordt verzocht, is er dan niet meer.

Stand van zaken wetsvoorstel

Op dit moment is nog onbekend wanneer de Energiewet in werking zal treden.

Omgevingswet

Op grond van artikel 4.1 kunnen gemeenten in een omgevingsplan regels stellen, met het oog op de doelen van de Omgevingswet, over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke  leefomgeving. In de memorie van toelichting bij de Omgevingswet is opgenomen dat het tegengaan van klimaatverandering onderdeel is van de fysieke leefomgeving (MvT, p. 369). Omdat het gebruik van aardgas gevolgen kan hebben voor klimaatverandering, en dus de fysieke leefomgeving, is het niet ondenkbaar dat gemeenten in het omgevingsplan regels opnemen over het gebruik van aardgas.

Voorwaarde voor een gemeente is wel dat het omgevingsplan niet strijdig is met regelgeving. Op dit moment bestaat voor de gasleverancier nog de verplichting om gasaansluitingen te realiseren voor bestaande bouw indien daarom wordt verzocht.

Wanneer de Energiewet in werking zal treden, komt deze  verplichting te vervallen. Er bestaat dan een recht op warmte in plaats van een recht op aardgas. Gemeenten kunnen dan in het omgevingsplan hieromtrent regels opnemen.[2]

Stand van zaken wetsvoorstel

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op 24 februari 2022 laten weten dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden.

[1] https://aardgasvrijewijken.nl/proeftuinen/huidigeproeftuinen/default.aspx

[2] Zie voor een uitgebreide toelichting: R.A. Jager, ‘is het mogelijk om alle woningeigenaren verplicht van het aardgas af te schakelen?’, TVO 2019, aflevering 4, paragraaf 4 (te raadplegen via: http://www.openaccessadvocate.nl/tijdschrift/tijdschriftomgevingsrecht/2019/4/TO_1568-5012_2019_019_004_006#content_TO_1568-5012_2019_019_004_006.ID1568-5012_0066)

Related Posts

CBb: Hoogspanningsnet van 110…

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 4 juli 2023 uitspraak gedaan over een besluit van de ACM over een hoogspanningsnet van Utility Support Group B.V. (USG)…
Read more

De nieuwe Omgevingswet: Wat…

Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de nieuwe omgevingswet in werking getreden. De wet beoogt het omgevingsrecht te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken. Waar voorheen 26 wetten, 60 AMvB’s en…
Read more

Belastingdienst biedt ondernemers ademruimte…

Ondernemers die in gebreke blijven met het afbetalen van hun coronaschulden, zullen opnieuw bericht van de Belastingdienst ontvangen, tenzij ze eerder contact opnemen om alternatieve afspraken te maken of regelingen…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd