BESLUIT ACM: TENNET VERANTWOORDELIJK VOOR VERPLAATSING KABELS VAN 150 KV-INSTALLATIE NAAR NIEUWE INSTALLATIE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ACM heeft in een geschilbesluit d.d. 9 oktober 2018 geoordeeld dat TenneT verantwoordelijk is voor de verplaatsing van de kabels van een 150 kV-installatie naar een nieuw te bouwen 150 kV-installatie in het net van TenneT. De aanvraag voor geschilbeslechting was gezamenlijk gedaan door Tata Steel IJmuiden BV en Nuon Power Generation BV. Tata Steel exploiteert […]

UITSPRAAK HOGE RAAD TARIFERING WARMTENET EINDHOVEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 23 november 2018 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak tussen Ennatuurlijk als warmteleverancier/beheerder van een warmtenet en drie huishoudelijke afnemers van warmte die zijn aangesloten op een  warmtenet in Eindhoven. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Ennatuurlijk en doet de zaak verder af met verwijzing naar art. 81 lid […]

KONSTRUKTIEBEDRIJF COOPS EN NIEBORG B.V. FAILLIET

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 27 november 2018 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Konstruktiebedrijf Coops en Nieborg B.V., gevestigd aan de Industrieweg 11 te Hoogezand (9601 LJ), door Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, in staat van faillissement verklaard.   mr P. Lettinga is als curator aangesteld.   Mededelingen:    Geïnteresseerden in overname van de onderneming kunnen zich melden bij de […]

INNOVA ENERGIE NEEMT KLANTEN OVER UIT HET FAILLISSEMENT VAN ENERGIEFLEX

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op 22 oktober 2018 is Energieflex failliet verklaard, na een korte periode van surseance van betaling. Innova Energie breidt haar klantenbestand uit met de circa 100.000 aansluitingen van huishoudens van Energieflex. Energieflex bediende de consumentenmarkt, terwijl Innova Energie zich voor de overname richtte op de zakelijke markt. De klanten van Energieflex krijgen vanaf 1 november […]

OPINIE: LANG LEVE DE DOORSTART NA PRE-PACK?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Na Smallsteps, Bogra en Heiploeg is er een uitspraak van de Rechtbank Limburg over de pre-pack, die vooraf ging aan het faillissement van Princen Transmission. De rechtbank oordeelt dat alle werknemers in beginsel in dienst blijven bij de doorstarter. Volgens de rechtbank was het faillissement niet gericht op liquidatie van het vermogen van de onderneming, maar op een doorstart. Omdat niet aan […]

WIJZIGINGSVERZOEK ONTHEFFING WINDNET OOST-FLEVOLAND AFGEWEZEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft enkele jaren geleden, op 18 februari 2014, een ontheffing verleend van het verplicht aanwijzen van een netbeheerder op grond van artikel 15, eerste lid van de Elektriciteitswet aan Windnet Oost-Flevoland B.V. (hierna WOF). Vervolgens heeft WOF op 12 september 2017 een wijzigingsverzoek ingediend voor deze ontheffing omdat […]

UITSPRAAK RECHTBANK GELDERLAND: OOK BIJ PERSONEELSTEKORT MOET DE NETBEHEERDER EEN AANSLUITING REALISEREN BINNEN DE TERMIJN VAN 18 WEKEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

In een zaak voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland speelde het volgende. Nedcool exploiteert een koelhuis, waarin onder meer appels en peren worden opgeslagen. Zij is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. In verband met uitbreiding van haar opslagcapaciteit heeft Nedcool bij Liander een verzwaring van haar bestaande aansluiting aangevraagd. Begin 2018 is het […]

BIJEENKOMST NEVER OVER EXPERIMENTEN AMVB

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Op dinsdag 19 juni jl. vond een bijeenkomst plaats van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht te Den Haag op het kantoor van Bird & Bird met als onderwerp “De herziening van de Experimenten AMvB”. Eén van de sprekers van deze bijeenkomst was Hans Koenders die zijn ervaringen met en de knelpunten van de huidige Experimenten […]

BESLUIT ACM: LIANDER HEEFT DOOR FRIESLAND CAMPINA GEVRAAGDE AANSLUITING OP GOEDE GRONDEN GEWEIGERD

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

FrieslandCampina Nederland B.V. (FCN) exploiteert een kaasfabriek op een bedrijfsterrein in Lutjewinkel. Naast de kaasfabriek staat een melkontvangstinrichting, een tankpark, een utiliteitsgebouw en een kantoor. Op het bedrijfsterrein ligt een stelsel van verbindingen dat onder meer de kaasfabriek en het utiliteitsgebouw van elektriciteit voorziet. Het bedrijfsterrein is via een aansluiting van 2 MVA aangesloten op […]