NIEUWSBERICHT: VASTGOUD B.V. UIT GRONINGEN IS FAILLIET

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Vastgoud B.V. uit Groningen is failliet Groningen, dinsdag 3 december 2019, De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft op donderdag 28 november 2019 Vastgoud B.V. failliet verklaard, met aanstelling van mr. G.W. Breuker van Dorhout Advocaten tot curator. Als rechter-commissaris is benoemd mr. A.L. Goederee. Vastgoud is een projectontwikkelaar en hield zich in het verleden bezig […]

WETSVOORSTEL VERBOD LAAGCALORISCH GAS VOOR GROOTSTE VERBRUIKERS INGEDIEND

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WETSVOORSTEL VERBOD LAAGCALORISCH GAS VOOR GROOTSTE VERBRUIKERS INGEDIEND Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft op 5 november 2019 het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers’ ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is volgens de Memorie van Toelichting “een belangrijk onderdeel van […]

NETWERK- EN KABELSCHADE: VORDER OOK KOSTEN VOOR DE STORINGSDIENST (CONSIGNATIEKOSTEN)!

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Netwerk- en kabelschade: vorder ook kosten voor de storingsdienst (consignatiekosten)!   Casus In april 2016 veroorzaakte X schade aan het gasnetwerk van Westland Infra Netbeheer (WIN) door met een vrachtwagen een gasstation te beschadigen. Over de aansprakelijkheid van X voor de schade als gevolg van het voorval bestaat geen discussie. Het geschil spitst zich toe […]

ACM VERLEENT ONTHEFFING EIGEN ELEKTRICITEITSNET HANZEHOGESCHOOL

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ACM VERLEENT ONTHEFFING EIGEN ELEKTRICITEITSNET HANZEHOGESCHOOL Eind april van dit jaar heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een ontheffing verleend aan de Hanzehogeschool te Groningen voor het netbeheer van EnTranCe (Energy Transition Center) op het Zerniketerrein. EnTranCe is een expertisecentrum van de Hanzehogeschool waar wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen ontmoeten om […]

RECHTER VEROORDEELT OOK ENEXIS TOT AANBIEDEN VAN AANSLUITING OP HET NET EN TRANSPORTCAPACITEIT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

RECHTER VEROORDEELT OOK ENEXIS TOT AANBIEDEN VAN AANSLUITING OP HET NET EN TRANSPORTCAPACITEIT Energiepark Pottendijk ontwikkelt een windpark en twee zonne-akkers in de gemeente Emmen. Het is de bedoeling om het windpark en de zonne-akkers via een particulier elektriciteitsnet, waarvan Pottendijk eigenaar wordt, te verbinden met het openbare elektriciteitsnet van netbeheerder Enexis. Om de door […]

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat het kabinet meer ruimte geeft aan het MKB, onder andere door start-ups in het MKB te stimuleren mee te doen met de klimaat- en […]

BOETE LIANDER VOOR TE LAAT AANSLUITEN FASTNED

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Boete Liander voor te laat aansluiten Fastned  Bij besluit van 19 juli 2019 heeft ACM netbeheerder Liander een boete opgelegd van € 50.000,– voor het te laat aansluiten van een snellaadstation van Fastned. Liander heeft de aansluiting ruim 31 weken na ontvangst van de getekende offerte gerealiseerd. Op grond van de Elektriciteitswet had Liander echter […]