ACM VERLEENT ONTHEFFING EIGEN ELEKTRICITEITSNET HANZEHOGESCHOOL

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ACM VERLEENT ONTHEFFING EIGEN ELEKTRICITEITSNET HANZEHOGESCHOOL Eind april van dit jaar heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een ontheffing verleend aan de Hanzehogeschool te Groningen voor het netbeheer van EnTranCe (Energy Transition Center) op het Zerniketerrein. EnTranCe is een expertisecentrum van de Hanzehogeschool waar wetenschappers, studenten, bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen ontmoeten om […]

RECHTER VEROORDEELT OOK ENEXIS TOT AANBIEDEN VAN AANSLUITING OP HET NET EN TRANSPORTCAPACITEIT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

RECHTER VEROORDEELT OOK ENEXIS TOT AANBIEDEN VAN AANSLUITING OP HET NET EN TRANSPORTCAPACITEIT Energiepark Pottendijk ontwikkelt een windpark en twee zonne-akkers in de gemeente Emmen. Het is de bedoeling om het windpark en de zonne-akkers via een particulier elektriciteitsnet, waarvan Pottendijk eigenaar wordt, te verbinden met het openbare elektriciteitsnet van netbeheerder Enexis. Om de door […]

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat het kabinet meer ruimte geeft aan het MKB, onder andere door start-ups in het MKB te stimuleren mee te doen met de klimaat- en […]

BOETE LIANDER VOOR TE LAAT AANSLUITEN FASTNED

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Boete Liander voor te laat aansluiten Fastned  Bij besluit van 19 juli 2019 heeft ACM netbeheerder Liander een boete opgelegd van € 50.000,– voor het te laat aansluiten van een snellaadstation van Fastned. Liander heeft de aansluiting ruim 31 weken na ontvangst van de getekende offerte gerealiseerd. Op grond van de Elektriciteitswet had Liander echter […]

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Kamer dat invulling geeft aan de afhandeling van schade als gevolg van gaswinning. Het wetsvoorstel, de Tijdelijke wet Groningen […]

VOORZIENINGENRECHTER: NETBEHEERDER MAG ELEKTRICITEITSLEVERING ONDERBREKEN TIJDENS KANTOORUREN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Voorzieningenrechter: netbeheerder mag elektriciteitslevering onderbreken tijdens kantooruren Op 20 februari 2019 ontving advocatenkantoor Van Traa een brief van netbeheerder Stedin dat op 4 maart 2019 tussen 8.00 en 15.00 uur de elektriciteit zou worden afgesloten vanwege een vervanging van een groepenkast in het distributienet. Van Traa verzocht Stedin de werkzaamheden ’s nachts uit te voeren, […]

RECHTER VEROORDEELT LIANDER TOT AANBIEDEN TRANSPORTCAPACITEIT ONDANKS VERWEER TOT GEBREK AAN CAPACITEIT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Rechter veroordeelt Liander tot aanbieden transportcapaciteit ondanks verweer tot gebrek aan capaciteit Schenkeveld, eiser in het kort geding, is een tomatenteler in Noord-Holland. Hij heeft een aansluiting op het middenspanningsnet van netbeheerder Liander met een maximale aansluitcapaciteit van 20 MVA. Eiser heeft in 2016 bij Liander op deze aansluiting een transportvermogen van 12 MW gecontracteerd. […]

HET DERDE GRONINGER GASWINNINGSCONGRES

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het derde Groninger Gaswinningscongres De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 24 april jl. het 3e Groninger Gaswinningscongres. Tijdens dit congres werd stilgestaan bij de laatste stand van zaken in het gasdossier en werden de meest recente ontwikkelingen en de gevolgen daarvan aan de orde gesteld door verschillende sprekers uit de praktijk en […]

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht en een reactie gegeven op signalen van Netbeheer Nederland dat voor afnemers op een GDS mogelijk wettelijke beperkingen zouden zijn voor derdentoegang. In de periode […]