HET IMG START VANAF 1 SEPTEMBER MET DE BEHANDELING VAN SCHADE DOOR WAARDEDALING

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

HET IMG START VANAF 1 SEPTEMBER MET DE BEHANDELING VAN SCHADE DOOR WAARDEDALING Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal op 1 juli 2020 starten met de schadeafhandeling in Groningen. Momenteel behandelt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) de schadeafhandeling van fysieke schade in Groningen. De IMG zal niet alleen fysieke schade gaan behandelen maar ook […]

VACATURE JURIDISCH SECRETARESSE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Juridisch secretaresse Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren juridisch secretaresse (m/v) voor minimaal 32 uur per week.  Je kent het klappen van de zweep, weet welke stap wanneer moet worden gezet en wanneer er snelheid wordt verwacht. Samen met een collega secretaresse ondersteun je de 9 advocaten van ons kantoor. Je bent […]

WARMTEWET VERSUS HUURRECHT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WARMTEWET VERSUS HUURRECHT In de praktijk blijkt het nogal eens onduidelijk te zijn wat een verhuurder wel en niet in rekening mag brengen bij een huurder als het gaat om warmte/koude-voorzieningen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hierover in een zaak over de woontorens genaamd ‘Stoker en Brander’ (nabij de Euroborg in de stad Groningen) twee belangrijke […]

DE CORONACRISIS EN REISKOSTENVERGOEDING, HOE ZIT HET?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

DE CORONACRISIS EN REISKOSTENVERGOEDING, HOE ZIT HET? Veel werknemers werken als gevolg van de coronacrisis thuis of werken helemaal niet omdat het bedrijf gesloten is. Dat levert vragen op van werkgevers. Zo vragen werkgevers zich bijvoorbeeld af of de werkgever de werknemer kan verplichten om vrije dagen op te nemen, of hij betaling van het […]

VOORLOPIG OORDEEL HOGE RAAD: TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK, MAAR PREJUDICIËLE VRAGEN AAN HVJEU NOODZAKELIJK VOOR DEFINITIEF OORDEEL

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VOORLOPIG OORDEEL HOGE RAAD: TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK, MAAR PREJUDICIËLE VRAGEN AAN HVJEU NOODZAKELIJK VOOR DEFINITIEF OORDEEL   FNV heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de arresten van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarin is beslist dat de doorstart van de garnalenverwerker Heiploeg in januari 2014 via pre-pack geheel volgens de regels is gegaan.[1] In […]

ALGEMENE VOORWAARDEN ALS GRONDSLAG VOOR EEN VORDERING JEGENS EEN CONSUMENT, OF TOCH NIET?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ALGEMENE VOORWAARDEN ALS GRONDSLAG VOOR EEN VORDERING JEGENS EEN CONSUMENT, OF TOCH NIET? Bijna elk bedrijf gebruikt ze: algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden wordt snel aangenomen. Voldoende is dat de algemene voorwaarden in het contract of de overeenkomst van toepassing worden verklaard, of dat daarnaar wordt verwezen. Zelfs indien de wederpartij de inhoud […]

HET CORONAVIRUS, OVERMACHT EN WIJZIGINGSMOGELIJKHEDEN BIJ OVEREENKOMSTEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het coronavirus, overmacht en wijzigingsmogelijkheden bij overeenkomsten Mr. M.C. Gozoglu, advocaat bij Dorhout Advocaten N.V. te Groningen   Door het coronavirus en de daardoor getroffen maatregelen kunnen bedrijven in de problemen komen met het nakomen van hun verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst. Het niet nakomen van een verbintenis leidt tot een tekortkoming op grond […]

LET OP: MAATREGELEN IVM CORONAVIRUS

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Let op: Contact met ons opnemen kan moeilijker gaan dan gewoonlijk en de behandeling van uw dossier kan vertraging oplopen. Wij hebben maatregelen getroffen tegen verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Net als andere partijen waarmee we te maken hebben in de dossierbehandeling. Wij hopen op uw begrip. Uiteraard doen wij ons uiterste best om u […]

HOF BEKRACHTIGT VONNIS WAARIN LIANDER IS VEROORDEELD TOT AANBIEDEN TRANSPORTCAPACITEIT ONDANKS VERWEER TOT GEBREK AAN CAPACITEIT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

HOF BEKRACHTIGT VONNIS WAARIN LIANDER IS VEROORDEELD TOT AANBIEDEN TRANSPORTCAPACITEIT ONDANKS VERWEER TOT GEBREK AAN CAPACITEIT Schenkeveld, een tomatenteler in Noord-Holland, is als eiser een kort geding gestart tegen netbeheerder Liander. Schenkeveld heeft een aansluiting op het middenspanningsnet van Liander met een maximale aansluitcapaciteit van 20 MVA. Schenkeveld heeft in 2016 bij Liander op deze […]