VOORZIENINGENRECHTER: NETBEHEERDER MAG ELEKTRICITEITSLEVERING ONDERBREKEN TIJDENS KANTOORUREN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Voorzieningenrechter: netbeheerder mag elektriciteitslevering onderbreken tijdens kantooruren Op 20 februari 2019 ontving advocatenkantoor Van Traa een brief van netbeheerder Stedin dat op 4 maart 2019 tussen 8.00 en 15.00 uur de elektriciteit zou worden afgesloten vanwege een vervanging van een groepenkast in het distributienet. Van Traa verzocht Stedin de werkzaamheden ’s nachts uit te voeren, […]

RECHTER VEROORDEELT LIANDER TOT AANBIEDEN TRANSPORTCAPACITEIT ONDANKS VERWEER TOT GEBREK AAN CAPACITEIT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Rechter veroordeelt Liander tot aanbieden transportcapaciteit ondanks verweer tot gebrek aan capaciteit Schenkeveld, eiser in het kort geding, is een tomatenteler in Noord-Holland. Hij heeft een aansluiting op het middenspanningsnet van netbeheerder Liander met een maximale aansluitcapaciteit van 20 MVA. Eiser heeft in 2016 bij Liander op deze aansluiting een transportvermogen van 12 MW gecontracteerd. […]

HET DERDE GRONINGER GASWINNINGSCONGRES

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het derde Groninger Gaswinningscongres De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 24 april jl. het 3e Groninger Gaswinningscongres. Tijdens dit congres werd stilgestaan bij de laatste stand van zaken in het gasdossier en werden de meest recente ontwikkelingen en de gevolgen daarvan aan de orde gesteld door verschillende sprekers uit de praktijk en […]

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht en een reactie gegeven op signalen van Netbeheer Nederland dat voor afnemers op een GDS mogelijk wettelijke beperkingen zouden zijn voor derdentoegang. In de periode […]

LAST ONDER DWANGSOM WEGENS ILLEGAAL BEHEER NETTEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

LAST ONDER DWANGSOM WEGENS ILLEGAAL BEHEER NETTEN ACM heeft in een besluit d.d. 15 maart 2019 André De Moor Holding B.V. opgedragen voor 26 april 2019 een publieke netbeheerder aan te wijzen voor het beheer van haar elektriciteits- en gastransportnet. Als De Moor hier niet aan voldoet, dan moet zij een dwangsom betalen van € […]

WEER EEN ENERGIELEVERANCIER FAILLIET: ROBIN ENERGIE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WEER EEN ENERGIELEVERANCIER FAILLIET: ROBIN ENERGIE Robin Energie is opgericht in 2010 en richtte zich op klanten met betalingsproblemen. Vaak konden deze klanten niet bij andere leveranciers terecht of waren zij al afgesloten. Of wanbetalers de oorzaak van het faillissement zijn is tot op heden onbekend. Op 28 februari 2019 is Robin Energie failliet verklaard. […]

ONTHEFFING VOOR SMART GRID WESTLAND

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ONTHEFFING VOOR SMART GRID WESTLAND   De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 29 november 2018 het besluit genomen om Westland Infra Netbeheer  een ontheffing te verlenen op grond van artikel 37a Elektriciteitswet. Die bepaling op basis waarvan Westland Infra Netbeheer een ontheffing heeft ontvangen houdt kort samengevat in dat een aanvrager ontheven kan […]

GASWINNING GRONINGEN, HET EINDE IN ZICHT?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

GASWINNING GRONINGEN, HET EINDE IN ZICHT?   Op 29 maart 2018 werd het nieuwsbericht met de titel: ‘Kabinet: einde aan gaswinning in Groningen’ verspreid. De gaswinning uit het Groningenveld wordt op zo kort mogelijke termijn volledig beëindigd, zo volgt uit een brief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 maart 2018. De […]

BESLUIT ACM: TENNET VERANTWOORDELIJK VOOR VERPLAATSING KABELS VAN 150 KV-INSTALLATIE NAAR NIEUWE INSTALLATIE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BESLUIT ACM: TENNET VERANTWOORDELIJK VOOR VERPLAATSING KABELS VAN 150 KV-INSTALLATIE NAAR NIEUWE INSTALLATIE   ACM heeft in een geschilbesluit d.d. 9 oktober 2018 geoordeeld dat TenneT verantwoordelijk is voor de verplaatsing van de kabels van een 150 kV-installatie naar een nieuw te bouwen 150 kV-installatie in het net van TenneT. De aanvraag voor geschilbeslechting was […]