dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ZONNEPANELEN VOOR HUURDERS, HET KAN UIT ZONDER SUBSIDIE!

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Waterland

Op 5 maart 2012 opent de commissaris van de Koningin, Max van den Berg officieel de installatie van zonnepanelen op 25 huurwoningen van Nijestee in de wijk Lewenborg te Groningen. Naast de openingshandeling door Max van den Berg zal Sjak Rijploeg, een van de bewoners, tevens lid van Provinciale Staten Groningen, een korte toelichting geven. Ook de algemeen directeur en bestuurder van woningcorporatie Nijestee, Pieter Bergman en de voorzitter van Grunneger Power, Frans Stokman zullen hun rol in dit initiatief toelichten.

Dorhout Advocaten

Ruben Alderse Baas (Dorhout Advocaten) is betrokken bij Grunneger Power als lid van de DOE-tank. Grunneger Power heeft diverse malen overleg gevoerd met bewoners en Nijestee. Middels de berekeningen die door Ruben zijn opgesteld heeft Grunneger Power de woningcorporatie Nijestee aangetoond dat het mogelijk is, zonder gebruik te maken van enige subsidie, een rendabele investering te doen in de huurwoningen. Grunneger Power heeft namens de bewoners, met Nijestee onderhandeld, wat heeft geleid tot een huurverhoging die substantieel lager is dan de conservatief berekende besparing door de energieopbrengst. Huurders kunnen namelijk profiteren van de salderingsregeling, zodat zelf opgewekte energie kan worden afgetrokken van het werkelijke verbruik.

Andere projecten

Naast het project in Lewenborg is Ruben Alderse Baas ook betrokken bij een project in Beijum, waar een woongroep graag zonnepanelen op hun huurwoningen wil. Juridisch is dit een lastige kwestie, omdat voor salderen vereist is dat sprake is van een eigen dak. In een woongroep kan het dak worden beschouwd als een gezamenlijk dak. Die situatie is vergelijkbaar met het dak van een appartementscomplex. De wet verbiedt het momenteel om energie die op een gezamenlijk dak is opgewekt, onder de bewoners te verdelen. Dit verdelen wordt ‘virtueel salderen’ genoemd. Door te salderen kun je de energie die je (gezamenlijk) hebt opgewekt, aftrekken van de energie die je hebt verbruikt. Je betaalt dan slechts het verschil tussen hetgeen je hebt afgenomen en dat wat je hebt teruggeleverd. Dit terugleveren mag overigens niet meer zijn dan het eigen verbruik.

Juridische aspecten en belemmeringen

Lever je meer terug dan je eigen verbruik, of lever je meer terug dan 5.000 kilowattuur (kWh) per jaar (een gemiddeld huishouden verbruikt 3.500 kWh per jaar), dan wordt de energie wel ingenomen door je aanbieder, maar krijg je slechts een redelijke vergoeding voor de opgewekte energie. Over het overschot van de zelf opgewekte energie wordt geen energiebelasting en BTW terugbetaald. De prijs voor de hoeveelheid energie die je mag salderen, dus maximaal je eigen verbruik tot 5.000 kWh, is in Nederland gemiddeld ca € 0,23 per kWh. Bij een gemiddeld huishouden is dit circa € 800,00 aan elektriciteit per jaar. De redelijke vergoeding voor alles wat je meer teruglevert, bedraagt in Nederland ca € 0,06 per kWh. Het prijsverschil tussen deze bedragen wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de energiebelasting (€ 0,114 per kWh) en de BTW (ca. € 0,04 per kWh).

Lobby

Grunneger Power probeert een lobby te bewerkstelligen die ervoor zorgt dat ook Den Haag inziet dat de belemmeringen voor saldering van energie moeten worden weggenomen. Op die wijze wordt het bijvoorbeeld mogelijk voor boeren om het dak van de stallen vol te leggen met panelen en deze stroom te verkopen aan mensen die geen eigen dak hebben, zoals bewoners in een flatgebouw.

Lokaal en duurzame energiecoöperatie

Tot slot is Grunneger Power in een vergevorderd stadium om lokaal duurzame energie te verkopen aan eigen leden. Grunneger Power gaat daarmee terug in de tijd door de energievoorziening weer lokaal te organiseren. Door lokaal te opereren blijven de kosten beheersbaar. De werkzaamheden die moeten worden verricht, kunnen lokaal worden ingevuld zodat de lokale economie hiervan profiteert. De winsten van de coöperatie worden conform de doelstelling uit de statuten, lokaal geïnvesteerd in duurzame energieprojecten, zodat de coöperatie meer en meer zelfvoorzienend wordt. Ruben Alderse Baas is samen met experts op het gebied van energie, zoals Joost den Dulk en Daisy Tempelman, betrokken bij de juridische aspecten rond de oprichting en invulling van het lokale energiebedrijf.

Dit artikel is geschreven door mr. R.J. Alderse Baas
e-mail: r.j.alderse.baas@dorhout.nl

Meer informatie over Grunneger Power vindt u op de site GrunnegerPower.nl.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more