dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

RENTESWAP & AANSPRAKELIJKHEID

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Individueel of collectief procederen bij schade als gevolg van een renteswap?

Een collectieve actie lijkt op het eerste gezicht het aantrekkelijkst, omdat de inleg laag is. Er zit echter een keerzijde aan deze medaille.

Uit de rechtspraak volgt dat bij de beoordeling van de renteswap de individuele feiten en omstandigheden doorslaggevend zijn. Uw renteswapzaak vereist dan ook een individuele benadering. Bij een collectieve actie is daarvoor geen ruimte, omdat daarbij uitsluitend de collectieve belangen worden behartigd.

Bij een collectieve actie kan daarbij geen schadevergoeding in de vorm van geld worden gevorderd. De hoogte van de schadevergoeding is namelijk juist afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden. Dit brengt met zich mee dat u als benadeelde alsnog een individuele procedure zou moeten starten om uw schade te verhalen.

U doet er dan ook verstandig aan om uw schade als gevolg van een renteswap individueel te verhalen op de bank. Dorhout Advocaten heeft ervaring op dit gebied. Daarbij verrichten wij onze werkzaamheden in deze zaken tegen een vaste prijsafspraak, zodat u vooraf precies weet wat uw advocaat kost.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Pieter Lettinga.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more