dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ACM NEEMT CODEBESLUIT “MEERDERE LEVERANCIERS OP EEN AANSLUITING”

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ACM NEEMT CODEBESLUIT “MEERDERE LEVERANCIERS OP EEN AANSLUITING”

 

Op 13 juli 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het codebesluit genomen betreffende het faciliteren van meerdere leveranciers op een aansluiting (codebesluit MLOEA)[1]. Dit besluit is bekendgemaakt op 17 juli 2017 in de Staatscourant en treedt in werking op 24 maart 2018 (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-39821.html).

Concreet betekent dit dat hierdoor het mogelijk wordt om meerdere leveranciers te contracteren voor één aansluiting voor wat betreft elektriciteit. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een contract te sluiten met een energieleverancier voor de afname van elektriciteit, terwijl de teruglevering middels eigen opgewekte zonnestroom kan plaatsvinden aan een andere energieleverancier, over één aansluiting. Al langere tijd bestaat er behoefte om dit te kunnen doen. ACM heeft door dit codebesluit te nemen voorzien in deze behoefte.

Toen het ontwerpbesluit MLOEA werd gepubliceerd hebben we in de nieuwbrief van februari/maart 2017 hier ook bij stilgestaan.

Tegen het besluit van ACM kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Of dit is gebeurd is op dit moment nog onduidelijk.

Naar verwachting zal in het komende najaar in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht een publicatie volgen over het codebesluit MLOEA, geschreven door Simone Pipping en Hans Koenders. Voor vragen over het codebesluit MLOEA kunt u ook contact met hen opnemen.

 


[1]Besluit van ACM van 13 juli 2017, kenmerk ACM/DE/2017/203224 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in art. 27, 31 en art. 54, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 betreffende het faciliteren van meerdere leveranciers op een aansluiting (codebesluit meerdere leveranciers op een aansluiting), Stcrt.2017, 39821.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more