dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

INNOVA ENERGIE NEEMT KLANTEN OVER UIT HET FAILLISSEMENT VAN ENERGIEFLEX

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

INNOVA ENERGIE NEEMT KLANTEN OVER UIT HET FAILLISSEMENT VAN ENERGIEFLEX

 

Op 22 oktober 2018 is Energieflex failliet verklaard, na een korte periode van surseance van betaling. Innova Energie breidt haar klantenbestand uit met de circa 100.000 aansluitingen van huishoudens van Energieflex. Energieflex bediende de consumentenmarkt, terwijl Innova Energie zich voor de overname richtte op de zakelijke markt.

De klanten van Energieflex krijgen vanaf 1 november 2018 hun stroom en gas van Innova Energie en zullen een aanbod voor een contract ontvangen. Het staat klanten vrij om naar een andere leverancier over te stappen. Wat Innova Energie heeft betaald voor de overname is (nog) niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat een energieleverancier failliet gaat en ook niet voor het eerst dat Innova Energie een klantenbestand uit faillissement overneemt. Eind 2012 gingen Orro Energy en Trianel failliet. Toen nam Innova Energie de klanten van Orro Energy over.

Mede naar aanleiding van de faillissementen eind 2012 heeft minister Wiebes in juli 2018 de besluiten leveringszekerheid Elektriciteitswet en Gaswet gewijzigd om de gevolgen van een faillissement voor kleinverbruikers zoveel mogelijk te beperken. Na intrekking van de leveringsvergunning door de ACM heeft het bedrijf (of curator) maximaal twintig werkdagen de tijd om een overnemende partij te vinden. Tot die tijd garanderen de landelijke netbeheerders de levering. Na ommekomst van deze zogeheten vensterperiode worden de klanten naar rato van het marktaandeel onder de andere leveranciers verdeeld. Bij Energieflex liep de vensterperiode op 31 oktober 2018 af en is een verdeling door de overname niet nodig.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met Tim van Dijken.

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht…
Read more