dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht en een reactie gegeven op signalen van Netbeheer Nederland dat voor afnemers op een GDS mogelijk wettelijke beperkingen zouden zijn voor derdentoegang.

In de periode voorafgaande aan de brief van 26 maart 2019 had ACM verschillende gesprekken gevoerd met Netbeheer Nederland, netbeheerders, leveranciers, en andere partijen uit de sector over de toegang voor een eigenaar van een GDS tot het centrale communicatiesysteem van de gezamenlijke netbeheerders. Om een vrije leverancierskeuze mogelijk te kunnen maken is toegang tot dit communicatiesysteem cruciaal. Netbeheerders wezen ACM in die gesprekken op mogelijke wettelijke beperkingen. ACM heeft mede naar aanleiding hiervan een analyse gemaakt en is tot het volgende gekomen, ter nadere duiding van wet- en regelgeving.

In artikel 17 van de Elektriciteitswet en artikel 10a Gaswet staat, kort samengevat, dat netbeheerders van elektriciteit en gas alleen werkzaamheden mogen verrichten die nodig zijn voor een goede uitvoering van hun wettelijke taken. Netbeheerders waren van oordeel dat zij geen wettelijke taak hebben om derdentoegang voor afnemers op een GDS mogelijk te maken en dat een wetswijziging nodig is om dit te regelen.

In reactie op het standpunt van de netbeheerders laat ACM, na analyse, in de brief van 26 maart 2019 weten dat die wetswijziging niet nodig is. Op grond van diverse codebesluiten van ACM hebben eigenaren van een GDS met hun eigen aansluitregister voor elektriciteit al recht op toegang tot het centrale communicatiesysteem van de gezamenlijke netbeheerders. Artikel 17 van de Elektriciteitswet staat de uitvoering van de bepalingen uit de codes niet in de weg, aldus ACM. De codes hebben formele rechtskracht en de netbeheerders moeten de bepalingen uit de codes naleven. De uitvoering van de bepalingen zoals die in de codes zijn opgenomen zijn daarbij vastgesteld in lijn met de Elektriciteitswet. Door toegang te weigeren zouden netbeheerders een marktbelemmering opwerpen bij het transport van elektriciteit. Een eigenaar van een GDS heeft een eigen verantwoordelijkheid om gegevens over afnemers op dit GDS in een eigen register bij te houden. Een GDS-eigenaar maakt dus zelf voor elke afnemer op het GDS een EAN-code aan. Een GDS-eigenaar heeft met het eigen register recht op toegang tot het centrale communicatiesysteem van de gezamenlijke netbeheerders.

Als deze toegang is geregeld kan een leverancier op uniforme wijze communiceren over alle EAN-codes ongeacht of deze EAN-codes zijn aangemaakt voor aansluitingen van afnemers op het openbare net of een GDS. Op grond van bepalingen uit de codes kunnen afnemers op een GDS ook gebruik maken van de MLOEA regeling (Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting), zodat ook deze groep afnemers meerdere leveranciers kan kiezen. Een GDS-eigenaar moet dit faciliteren.

Voor gas in relatie tot een GDS en de vrije leverancierskeuze moeten de codes nog wel aangepast worden.

Met de brief van 26 maart 2019 heeft ACM in ieder geval duidelijkheid gegeven hoe moet worden omgegaan met vrije leverancierskeuze bij een GDS bij elektriciteit.

Heeft u een vraag over gesloten distributie systemen dan staan Hans Koenders en Simone Pipping u graag te woord.

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more