dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ONTHEFFING VOOR SMART GRID WESTLAND

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ONTHEFFING VOOR SMART GRID WESTLAND

 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 29 november 2018 het besluit genomen om Westland Infra Netbeheer  een ontheffing te verlenen op grond van artikel 37a Elektriciteitswet. Die bepaling op basis waarvan Westland Infra Netbeheer een ontheffing heeft ontvangen houdt kort samengevat in dat een aanvrager ontheven kan worden van tariefstructuren en de voorwaarden die zijn vastgelegd in codes, zoals de Tarievencode elektriciteit en de Begrippencode elektriciteit. De ontheffing heeft betrekking op de artikelen 3.7.9, onderdeel b en 3.7.10, onderdeel b, 3.7.11, onderdeel b, Tarievencode elektriciteit en artikel 1.1 Begrippencode elektriciteit.

Met deze ontheffing wordt het project Smart Grid Westland, zoals Westland Infra Netbeheer dat heeft omschreven in de aanvraag van de ontheffing, in juridisch opzichtmogelijk gemaakt. Hierdoor komt een al langer gekoesterde wens van Westland Infra Netbeheer uit om in een deel van het Westland een flexibele elektriciteitsmarkt te introduceren met verschuiving van de elektriciteitsvraag van tuinders naar momenten dat er veel ruimte is op het net.

Omdat glastuinders veel energie verbruiken, maar dit verbruik seizoensgebonden is en het piekverbruik moet worden opgevangen is het elektriciteitsnet van Westland Infra ruim bemeten. Op veel momenten is de beschikbare transportcapaciteit van het net een stuk groter dan het voor daadwerkelijk gebruik nodig zou zijn. Om tuinders te stimuleren het verbruik te verschuiven naar de momenten dat er veel ruimte is op het net is het noodzakelijk dat de netbeheerder, Westland Infra Netbeheer, op sommige momenten kan afwijken van de tarieven die gebaseerd zijn op het gecontracteerde vermogen. Westland Infra staat met het project toe dat als er veel ruimte is op het net deelnemers aan het project hun gecontracteerde vermogen mogen overschrijden, zonder dat dit financieel nadelige gevolgen heeft. Zonder ontheffing zouden die financieel nadelige gevolgen wel intreden. Het doel van het project is dus het afvlakken van de piek in het verbruik op het elektriciteitsnet.

In eerste instantie zal dit project mogelijk zijn voor 25 deelnemers. Vanaf 1 april aanstaande zal dit worden uitgebreid met nog eens 75 deelnemers. Initiële looptijd van de ontheffing is tot 31 december 2021. Gedurende deze looptijd zal blijken of het doel van het project is behaald.

Mocht u een vraag hebben over de Elektriciteitswet of een andere vraag op het gebied van energie en recht dan staan Hans Koenders en Simone Pipping u graag te woord.

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht…
Read more