dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ANNOTATIE OVER GASWINNING EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET TIJDSCHRIFT JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEID

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ANNOTATIE OVER GASWINNING EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET TIJDSCHRIFT JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEID

Samen met F.T. Oldenhuis heeft Margot Gozoglu een annotatie geschreven dat is gepubliceerd in het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA). De annotatie is geschreven bij de uitspraak van de Hoge Raad van 19 juli 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1278).

Deze prejudiciële zaak gaat over aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van aardbevingen die zich in Groningen voordoen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. De Aardbevingskamer van de Rechtbank Noord-Nederland legde een negental rechtsvragen in een prejudiciële procedure aan de Hoge Raad ter beantwoording voor (Rb. Noord-Nederland 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:4009). De door de rechtbank aan de Hoge Raad voorgelegde prejudiciële vragen hebben betrekking op de gronden van de aansprakelijkheid en op de omvang en de vormen van schadevergoeding. Daarnaast worden vragen gesteld die betrekking hebben op de processuele kant van de complexe materie.

In de annotatie worden voornamelijk de vraagpunten besproken die het hart van het aansprakelijkheidsrecht betreffen.

Eerder is de monografie ‘Juridische aspecten van gaswinning’ verschenen, waarin een elftal Groninger juristen, waaronder Margot Gozoglu, de complexe juridische vraagstukken integraal bespreken: F.T. Oldenhuis & H.E. Bröring (red.), Juridische aspecten van gaswinning, Monografieën Privaatrecht nr. 18, Deventer: Kluwer 2019, pp. 210.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Margot Gozoglu, Hans Koenders of Simone Pipping.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more