dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ANNOTATIE OVER GASWINNING EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET TIJDSCHRIFT JURISPRUDENTIE AANSPRAKELIJKHEID

Samen met F.T. Oldenhuis heeft Margot Gozoglu een annotatie geschreven dat is gepubliceerd in het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA). De annotatie is geschreven bij de uitspraak van de Hoge Raad van 19 juli 2019 (ECLI:NL:HR:2019:1278).

Deze prejudiciële zaak gaat over aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van aardbevingen die zich in Groningen voordoen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. De Aardbevingskamer van de Rechtbank Noord-Nederland legde een negental rechtsvragen in een prejudiciële procedure aan de Hoge Raad ter beantwoording voor (Rb. Noord-Nederland 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:4009). De door de rechtbank aan de Hoge Raad voorgelegde prejudiciële vragen hebben betrekking op de gronden van de aansprakelijkheid en op de omvang en de vormen van schadevergoeding. Daarnaast worden vragen gesteld die betrekking hebben op de processuele kant van de complexe materie.

In de annotatie worden voornamelijk de vraagpunten besproken die het hart van het aansprakelijkheidsrecht betreffen.

Eerder is de monografie ‘Juridische aspecten van gaswinning’ verschenen, waarin een elftal Groninger juristen, waaronder Margot Gozoglu, de complexe juridische vraagstukken integraal bespreken: F.T. Oldenhuis & H.E. Bröring (red.), Juridische aspecten van gaswinning, Monografieën Privaatrecht nr. 18, Deventer: Kluwer 2019, pp. 210.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Margot Gozoglu, Hans Koenders of Simone Pipping.

Related Posts

HET IMG START VANAF…

HET IMG START VANAF 1 SEPTEMBER MET DE BEHANDELING VAN SCHADE DOOR WAARDEDALING Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal op 1 juli 2020 starten met de schadeafhandeling in Groningen. Momenteel…
Lees meer

VACATURE JURIDISCH SECRETARESSE

Juridisch secretaresse Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren juridisch secretaresse (m/v) voor minimaal 32 uur per week.  Je kent het klappen van de zweep, weet welke stap…
Lees meer

WARMTEWET VERSUS HUURRECHT

woontorens Stoker en Brander WARMTEWET VERSUS HUURRECHT In de praktijk blijkt het nogal eens onduidelijk te zijn wat een verhuurder wel en niet in rekening mag brengen bij een huurder…
Lees meer