dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VOORLOPIG OORDEEL HOGE RAAD: TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK, MAAR PREJUDICIËLE VRAGEN AAN HVJEU NOODZAKELIJK VOOR DEFINITIEF OORDEEL

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VOORLOPIG OORDEEL HOGE RAAD: TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK, MAAR PREJUDICIËLE VRAGEN AAN HVJEU NOODZAKELIJK VOOR DEFINITIEF OORDEEL

 

FNV heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de arresten van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarin is beslist dat de doorstart van de garnalenverwerker Heiploeg in januari 2014 via pre-pack geheel volgens de regels is gegaan.[1]

In het arrest van de Hoge Raad van 17 april 2020 staan de volgende vragen centraal:

Kan de door de faillietverklaring gevolgde pre-pack in het onderhavige geval (i) worden aangemerkt als een procedure die is gericht op de liquidatie van het vermogen van Heiploeg-oud en (ii) stond deze procedure onder toezicht van een overheidsinstantie.

Volgens de Hoge Raad moet in het onderhavige geval de door faillietverklaring gevolgde pre-pack worden aangemerkt als een procedure die de liquidatie van het vermogen van Heiploeg-oud beoogde. Naar het voorlopig oordeel van de Hoge Raad valt de pre-pack in zoverre onder het toepassingsbereik van de in art. 5 lid 1 van de Europese richtlijn inzake overgang ondernemingen bedoelde uitzondering. Voorts heeft de Hoge Raad overwogen dat het toezicht door een bevoegde overheidsinstantie waarin de Nederlandse faillissementsprocedure voorziet met de benoeming van een curator en rechter-commissaris, naar het voorlopig oordeel van de Hoge Raad in dit geval niet is uitgehold door de gang van zaken bij de pre-pack voorafgaand aan de faillietverklaring van Heiploeg-oud.

Over het voorgaande kan volgens de Hoge Raad echter – mede gelet op het arrest van HvJEU d.d. 22 juni 2017 (het Smallsteps-arrest) – redelijkerwijs twijfel bestaan. Zo is de Hoge Raad onder meer van oordeel dat onder andere het doel en de inrichting van de pre-pack in het algemeen, niet in de volle omvang aan het HvJEU is voorgelegd in het Smallsteps-arrest, zodat het HvJEU een en ander niet in zijn oordeelsvorming heeft kunnen betrekken.

De Hoge Raad is dan ook van plan om een aantal prejudiciële vragen aan het HvJEU te stellen.

Klik op onderstaande link voor de volledige uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:753

 

Gerard Breuker en Pieter Lettinga

curatoren Heiploeg

 

 

[1] Zie ons eerdere bericht: https://www.dorhout.nl/2018/07/19/terechte-doorstart-garnalenverwerker-heiploeg-via-pre-pack/

Related Posts

Dorhout helpt ondernemers met…

Nu de corona steunmaatregelen per 1 oktober stopgezet zijn, bestaat er een grote kans dat een flinke groep ondernemers nog verder in de problemen zal komen. Zij zullen met vragen…
Read more

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more