dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK

 

In zijn arrest van 17 juli 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de doorstart van de garnalenverwerker Heiploeg in januari 2014 geheel volgens de regels is gegaan. Het Hof is van oordeel dat anders dan de bonden menen, uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 22 juni 2017 niet kan worden opgemaakt dat op een vòòr de faillietverklaring voorbereide en na dat moment uitgevoerde doorstart, al dan niet in de vorm van een pre-pack, in geen geval onder de in artikel 5 bedoelde uitzondering kan vallen. Het Hof heeft in het onderhavige geval geoordeeld dat aan alle voorwaarden van artikel 5 van de Europese richtlijn inzake overgang ondernemingen is voldaan.

Zie voor de volledige uitspraak: arrest Heiploeg_Gerechtshof_17-07-2018.

Gerard Breuker en Pieter Lettinga

curatoren Heiploeg

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht…
Read more