dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KABINET WIL POSTCODEROOSREGELING VERVANGEN DOOR SUBSIDIE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KABINET WIL POSTCODEROOSREGELING VERVANGEN DOOR SUBSIDIE

De Postcoderoosregeling is (in 2014) in het leven geroepen om (leden van) coöperaties en verenigingen van eigenaars (VVE’s) financieel te ondersteunen bij lokale opwek en afname van duurzame energie binnen een afgebakend postcodegebied. In ons blog ‘De Postcoderoosregeling anno 2016’ (zie: https://www.dorhout.nl/2016/07/12/de-postcoderoosregeling-anno-2016/) vindt u meer informatie over deze Postcoderoosregeling. Onder meer doordat de Postcoderoosregeling als complex wordt ervaren, heeft Minister Wiebes bij brief van 25 mei 2020 aangekondigd dat het kabinet voornemens is om de Postcoderoosregeling te vervangen door een subsidie.

In zijn brief geeft minister Wiebes onder andere aan dat het wenselijk is om voor de hoogte van de stimulering aan te sluiten bij de daadwerkelijke kosten. In de Postcoderoosregeling is de hoogte van de stimulering ‘gevoelig (…) voor veranderingen in de hoogte van de energiebelasting’. Volgens het kabinet kunnen energiecoöperaties en VVE’s beter gestimuleerd worden met een subsidie dan met een verlaagd belastingtarief.

Het plan is dat VVE’s en energiecoöperaties vanaf 2021 subsidie kunnen aanvragen voor een zonne-energieproject of een kleinschalig windenergieproject. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn, althans lijken te zijn (het is nog afwachten hoe de wet- en regelgeving er uiteindelijk uit komt te zien):

  • Zonne-energieprojecten tussen 15 en 300 kWp en windenergieprojecten op land tussen 500 en 1000 kWp komen in aanmerking (verder wordt er nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheden betreffende kleinschalige waterkrachtprojecten);
  • Deelnemers moeten lid zijn van een VVE of een energiecoöperatie;
  • Bij aanvang moeten deelnemers in hetzelfde postcoderoosgebied wonen als waar de hernieuwbare energieproductie plaatsvindt;
  • Deelnemers kunnen zowel particulieren zijn als ondernemingen met een kleinverbruikaansluiting;
  • Voor leden van een energiecoöperatie geldt dat zij lid kunnen blijven als zij verhuizen naar buiten het postcodegebied;
  • Voor zonne-energieprojecten geldt dat een energiecoöperatie per 5 kWp 1 lid moet hebben en voor windenergieprojecten geldt dat een energiecoöperatie per 2 kWp 1 lid moet hebben;[1]
  • Voor energiecoöperaties geldt dat elk lid een even zwaar wegende stem moet hebben in de besluitvorming, ‘ongeacht de hoogte van de financiële inleg’.

De subsidie zal niet (zoals dat nu wel het geval is bij de huidige Postcoderoosregeling) lopen via de energieleverancier. De subsidie zal worden uitbetaald aan de energiecoöperatie of VVE, die belast is met de verdeling aan haar leden. Nu aan de verdeling geen nadere eisen worden gesteld, vervalt daarmee de ‘directe koppeling tussen de productie van de energiecoöperatie/VVE en het verbruik van de leden’. De subsidie heeft een looptijd van 15 jaar en de systematiek is vergelijkbaar met de systematiek bij SDE+.

Wilt u de brief van minister Wiebes lezen? Klik dan op onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/05/25/kamerbrief-over-stimulering-van-energie-cooperaties

Voor vragen op het gebied van energie en recht kunt u contact opnemen met Simone Pipping of Hans Koenders

 

 

[1] ‘Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, wordt een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist.’

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more