dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

TUINBOUWCOMBINATIE HARMELERWAARD VERKRIJGT ONTHEFFING GASNET

 

Het netbeheer van gas is in beginsel voorbehouden aan netbeheerders die op grond van de Gaswet daartoe zijn aangewezen. Op grond van art. 2a Gaswet kan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributienet voor het verplicht aanwijzen van een netbeheerder.

Bij besluit d.d. 6 december 2017 heeft ACM aan Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard een ontheffing verleend voor het verplicht aanwijzen van een netbeheerder van het gasdistributienet. Als eigenaar van dit net mag Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard zelf het beheer hiervan blijven uitvoeren. Advocaten Hans Koenders en Simone Pipping hebben Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard bijgestaan in de procedure om deze ontheffing te verkrijgen.

In het voorjaar van 2015 werd al de ontheffing voor het beheer van het elektriciteitsnet verleend aan Tuinbouwcombinatie Harmelerwaard. In een eerdere nieuwsbrief werd daar ook al melding van gemaakt.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande materie dan kunt u contact opnemen met Simone Pipping of Hans Koenders.

0

Related Posts

ACM LEGT ENERGIELEVERANCIERS LAST…

ACM LEGT ENERGIELEVERANCIERS LAST ONDER DWANGSOM OP VOOR STUREN ONDUIDELIJKE FACTUREN   Bij besluiten d.d. 12 december 2017 heeft ACM de energieleveranciers Fenor en Robin Energie een last onder dwangsom…
Lees meer

HOGERE BTW AFTREK BIJ…

HOGERE BTW AFTREK BIJ ZONNEPANELEN OP KANTOOR AAN HUIS   Op 28 november 2017 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over BTW aftrek in relatie tot zonnepanelen. Belanghebbende heeft…
Lees meer