dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WINDPARK DE DRENTSE MONDEN EN OOSTERMOER MAG WORDEN AANGELEGD

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WINDPARK DE DRENTSE MONDEN EN OOSTERMOER MAG WORDEN AANGELEGD

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de beroepen van onder meer Platform Storm e.a. en WindNEE e.a., tegen het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en de daarbij behorende besluiten die het windpark mogelijk maken, niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard.

De Afdeling heeft overwogen dat de minister voldoende onderzoek heeft gedaan en dat de besluiten deugdelijk zijn gemotiveerd. De besluiten om het windpark aan te kunnen leggen zijn daarom rechtmatig en blijven in stand.

Het Windpark Drentse Monden en Oostermoer wordt gebouwd door drie initiatiefnemers: Raedthuys Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. bouwt 17 turbines in drie lijnopstellingen, Duurzame Energieproductie Exloërmond wil 16 turbines plaatsen in twee lijnopstellingen en nog één solitaire turbine en Windpark Oostermoer zal ook 16 turbines plaatsen in twee lijnopstellingen. In totaal bestaat het windpark dus uit 50 windturbines van 3 MW per stuk.

Tegen het windpark in Drenthe bestaat veel weerstand. Omwonenden, bedrijven en belangenorganisaties zijn tegen de komst van de winturbines in het gebied. Volgens hen tasten die het Drentse landschap aan en zijn er geschikte alternatieve locaties voor het windpark. Daarnaast vrezen ze overlast.

De Afdeling heeft geoordeeld dat niet iedereen die een beroepschrift heeft ingediend belanghebbende is bij de besluiten. Een aantal appellanten is dan ook niet-ontvankelijk verklaard.

Bij besluiten met een ruimtelijke uitstraling, zoals in dit geval, is men in beginsel belanghebbende als men ‘gevolgen van enige betekenis ondervindt’ van het besluit. Wat daar onder moet worden verstaan, verschilt per geval.

Voor windturbines op land hanteert de Afdeling als uitgangspunt dat iemand belanghebbende is als hij zich bevindt binnen een afstand van tien keer de tiphoogte van een windturbine.

In Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is de tiphoogte 210,5 meter en dus zijn omwonenden en organisaties op een afstand van 2.105 meter van het windpark nog als belanghebbende aangemerkt.

Zie de uitspraak: ABRvS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht…
Read more