dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BESLUIT ACM: LIANDER HEEFT DOOR FRIESLAND CAMPINA GEVRAAGDE AANSLUITING OP GOEDE GRONDEN GEWEIGERD

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BESLUIT ACM: LIANDER HEEFT DOOR FRIESLAND CAMPINA GEVRAAGDE AANSLUITING OP GOEDE GRONDEN GEWEIGERD

 

FrieslandCampina Nederland B.V. (FCN) exploiteert een kaasfabriek op een bedrijfsterrein in Lutjewinkel. Naast de kaasfabriek staat een melkontvangstinrichting, een tankpark, een utiliteitsgebouw en een kantoor. Op het bedrijfsterrein ligt een stelsel van verbindingen dat onder meer de kaasfabriek en het utiliteitsgebouw van elektriciteit voorziet. Het bedrijfsterrein is via een aansluiting van 2 MVA aangesloten op het openbare net van Liander.

Liander heeft geconstateerd dat FCN het gecontracteerde vermogen structureel overschreed. Vervolgens is er overleg geweest over de mogelijke verzwaring van de bestaande aansluiting, maar dit wilde FCN niet. Uiteindelijk is op verzoek van FCN het bedrijfsterrein (1 WOZ-object) door de gemeente gesplitst in twee WOZ-objecten: het bedrijfsterrein en het utiliteitsgebouw. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. (ZFC) is een coöperatie opgericht door melkveehouders en ZFC houdt alle aandelen in FCN. ZFC was destijds eigenaar van het WOZ-object en na splitsing is zij eigenaar van beide WOZ-objecten en tevens gebruiker van het utiliteitsgebouw. FCN is gebruiker van het bedrijfsterrein. ZFC heeft na de splitsing Liander gevraagd een aansluiting van 2 MVA voor het utiliteitsgebouw te realiseren. Liander heeft dit verzoek geweigerd.

ZFC heeft vervolgens aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de vraag voorgelegd of Liander ten onrechte heeft geweigerd de door haar gevraagde aansluiting voor het utiliteitsgebouw te realiseren. De ACM heeft in haar besluit de klacht van ZFC ongegrond verklaard en vastgesteld dat Liander niet in strijd heeft gehandeld met de verplichting op grond van artikel 23 lid 1 Elektriciteitswet  om degene die daarom verzoekt te voorzien van een aansluiting.

Op grond van artikel 1, onderdeel b, Elektriciteitswet is een aansluiting een verbinding tussen een net en een onroerende zaak, waaronder ook de verbinding met een ander net valt. De aansluitplicht uit artikel 23 lid 1 Elektriciteitswet geldt voor één WOZ-object en een netbeheerder is niet verplicht een tweede aansluiting te realiseren op hetzelfde WOZ-object.

De WOZ-beschikking (van de gemeente) is leidend voor de afbakening van een WOZ-object. “De gewijzigde objectafbakening heeft volgens de ACM gevolgen voor de beoordeling van het geschil.” Eerst werd het volledige bedrijfsterrein aangemerkt als één WOZ-object en kwalificeerde het stelsel van verbindingen op het bedrijfsterrein als een installatie, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel i, Elektriciteitswet. Er was namelijk maar één partij op dat stelsel van verbindingen aangesloten. Na splitsing is er echter naast de eigenaar (ZFC), een derde (FCN) aangesloten op het stelsel van verbindingen. Daarmee is dit stelsel aan te merken als een net. “Dat ZFC en FCN onderdeel zijn van dezelfde groep van ondernemingen en/of eigendomsverknochtheid kennen is voor de kwalificatie van een net niet relevant.” Voor het net is tot op heden geen netbeheerder aangewezen of ontheffing aangevraagd.

Het voornemen van ZFC om het utiliteitsgebouw galvanisch af te koppelen van het stelsel van verbindingen op het bedrijfsterrein en direct aan te sluiten op het openbare net van Liander is volgens de ACM niet relevant voor de beoordeling van het geschil. In de geschilprocedure beoordeelt ACM immers de wijze waarop een netbeheerder zijn wettelijke taken en verplichtingen op grond van de Elektriciteitswet uitvoert of heeft uitgevoerd. Zij kan niet beoordelen of een netbeheerder zijn taken en verplichtingen juist uitvoert in een hypothetische toekomstige situatie.

Voor de beoordeling van het geschil is het uitgangspunt dat het stelsel van verbindingen op het bedrijfsterrein kwalificeert als een net. “Uit de definitie van aansluiting in artikel 1, onder b, volgt dat een verbinding tussen het net van Liander en een net dat wordt beheerd door een ander dan Liander, een aansluiting is. De ACM stelt vast dat er al een verbinding bestaat tussen het openbare net van Liander en het net van ZFC.” Deze verbinding is een aansluiting in de zin van de Elektriciteitswet en deze aansluiting voedt elektriciteit aan ZFC. “ZFC beschikt in die zin dus over de aansluiting op het net van Liander. ZFC distribueert die elektriciteit vervolgens via haar net aan FCN en ZFC. Dat FCN een ATO [aansluit- en transportovereenkomst] met Liander heeft gesloten, acht de ACM in het onderhavige geval niet relevant. De E-wet gaat namelijk in de eerste plaats uit van de feitelijke fysieke werkelijkheid en niet van contractuele afspraken. FCN heeft geen fysieke aansluiting op het net van Liander, maar op het net van ZFC. FCN is daarom geen afnemer op het net van Liander.”

Aangezien ZFC al beschikt over een aansluiting op het openbare net, is Liander niet verplicht om een tweede aansluiting te realiseren. Dat ZFC vraagt om een ‘eigen’aansluiting van het utiliteitsgebouw maakt dat niet anders. “Het utiliteitsgebouw van ZFC is namelijk al aangesloten op haar eigen net, dat op haar beurt is aangesloten op het openbare net van Liander.  Op deze wijze is het (Europese) recht op toegang tot het openbare net van ZFC volgens de ACM geborgd, omdat ZFC in staat is het elektriciteitsnet van Liander te gebruiken. Een ‘eigen’ fysieke aansluiting van het utiliteitsgebouw is daarvoor niet nodig.”

Voor ZFC bestaat de mogelijkheid om de aansluiting alsnog te verzwaren en een beheerder aan te wijzen voor het net op het bedrijfsterrein of een ontheffing aan te vragen. Een andere optie is het utiliteitsgebouw afkoppelen van het net op het bedrijfsterrein waarna Liander ZFC wel zal moeten aansluiten.

Klik op onderstaande link voor het besluit van ACM:

https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/geschilbesluit-zfc-liander-over-de-aansluitplicht-2018-06-26.pdf

Heeft u vragen op het gebied van energie en recht? Neem dan contact op met Simone Pipping  of Hans Koenders.

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd