dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BESLUIT ACM: TENNET VERANTWOORDELIJK VOOR VERPLAATSING KABELS VAN 150 KV-INSTALLATIE NAAR NIEUWE INSTALLATIE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BESLUIT ACM: TENNET VERANTWOORDELIJK VOOR VERPLAATSING KABELS VAN 150 KV-INSTALLATIE NAAR NIEUWE INSTALLATIE

 

ACM heeft in een geschilbesluit d.d. 9 oktober 2018 geoordeeld dat TenneT verantwoordelijk is voor de verplaatsing van de kabels van een 150 kV-installatie naar een nieuw te bouwen 150 kV-installatie in het net van TenneT. De aanvraag voor geschilbeslechting was gezamenlijk gedaan door Tata Steel IJmuiden BV en Nuon Power Generation BV.

Tata Steel exploiteert een staalfabriek op het bedrijfsterrein in Velsen. Op dit bedrijfsterrein beschikt Tata Steel over een gesloten distributiesysteem (GDS). Het GDS van Tata Steel is aangesloten op het net van TenneT. Tussen Tata Steel en TenneT geldt een aansluit- en transportovereenkomst (ATO).

Nuon exploiteert in Velsen drie gasgestookte elektriciteitscentrales. Deze centrales produceren elektriciteit door het verstoken van restgassen afkomstig van Tata Steel en Nuon levert de geproduceerde elektriciteit aan Tata Steel. De centrales van Nuon zijn aangesloten op het net van TenneT. Nuon beschikt niet over een schriftelijke ATO met TenneT.

De aansluitingen van Tata Steel en Nuon zijn gerealiseerd op een 150 kV-station dat eigendom is van TenneT en dit station maakt deel uit van het door TenneT beheerde net. Dit 150 kV-station bestaat uit twee verschillende Gas Insulated Switchgear-installaties (GIS-installaties). De kabels tussen het GDS van Tata Steel en de GIS-installaties van TenneT zijn van Tata Steel en de kabels tussen de installatie van Nuon en de GIS-installaties zijn van Nuon.

Omdat een van de GIS-installaties van het 150 kV-station toe is aan vervanging, heeft TenneT er voor gekozen om een nieuwe 150 kV-installatie te bouwen. Deze nieuwe 150 kV-installatie ligt ongeveer 80 meter van de oude locatie. Tata Steel en Nuon hebben niet ingestemd met verplaatsing van de overdrachtspunten van hun aansluitingen naar de nieuwe 150 kV-installatie.

TenneT draagt de kosten voor de bouw van de nieuwe 150 kV-installatie waarop de aansluitingen opnieuw worden gerealiseerd. Aangezien TenneT echter weigert de verantwoordelijkheid en kosten voor het verplaatsen van de kabels van het GDS van Tata Steel en de installatie van Nuon naar de nieuwe 150 kV-installatie voor zijn rekening te nemen, hebben Tata Steel en Nuon gezamenlijk een aanvraag ingediend bij de ACM tot geschilbeslechting als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet.

De geschillen komen neer op de vraag of TenneT bevoegd is om eenzijdig te besluiten om delen van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon te verplaatsen en de vraag wie de kosten draagt van het verplaatsen. ACM heeft in haar besluit het volgende overwogen.

Aansluiting

De netbeheerder is verplicht om een aansluiting te realiseren en deze gevraagde aansluiting in stand te houden. De aansluiting is onderdeel van het net van de netbeheerder. “Een aansluiting wordt begrensd door twee punten: het netaansluitpunt en het overdrachtspunt. De verbinding tussen deze twee punten (de aansluitverbinding) maakt onderdeel uit van de aansluiting.” Een aansluiting kan uit meerdere verbindingen bestaan, die ieder een eigen overdrachtspunt hebben.

Netaansluitpunt

“Het netaansluitpunt is het fysieke punt dat de grens tussen de aansluiting en het net van de netbeheerder aangeeft. De locatie van het netaansluitpunt volgt uit wet- en regelgeving. Partijen kunnen hier geen afspraken over maken. Voor aansluitingen groter dan 10 MVA geldt dat een afnemer wordt aangesloten op het dichtstbijzijnde punt in het net waar voldoende netcapaciteit beschikbaar is.” Dit is de locatie van het netaansluitpunt. Wanneer TenneT de nieuwe 150 kV-installatie in gebruikt neemt en de oude buiten gebruik stelt, verplaatsen volgens ACM de netaansluitpunten van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon automatisch naar de locatie van de nieuwe installatie.

Overdrachtspunt

“Het overdrachtspunt is het fysieke punt waar een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling of tussen de aansluiting van een net en de installatie van de aangeslotene kan worden gerealiseerd. De netbeheerder en de aangeslotene komen de locatie van het overdrachtspunt overeen, voor elk van de verbindingen die tot een aansluiting behoren. Voor aansluitingen groter dan 10 MVA, waarvan in dit geschil sprake is, is het overdrachtspunt niet wettelijk vastgelegd. Partijen kunnen hierover dus afspraken maken binnen de kaders van de E-wet en de daarop gebaseerde regelgeving.

Het overdrachtspunt is het eindpunt van de aansluiting. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aansluiting tot en met het overdrachtspunt. De afnemer is na het overdrachtspunt verantwoordelijk voor zijn installatie of GDS.”

Fysiek of conceptueel overdrachtspunt

Volgens partijen liggen de afgesproken overdrachtspunten van de aansluitverbindingen van Tata Steel en Nuon op de kabeleindsluitingen, maar zij verschillen van mening over de vraag of het overdrachtspunt een locatie gebonden punt is of ook een conceptueel punt kan zijn. De ACM heeft omtrent het standpunt van TenneT dat het overdrachtspunt een conceptueel punt kan zijn, overwogen dat los van de inhoud van de overeenkomst tussen partijen, dit in strijd is met de E-wet en de daarop gebaseerde regelgeving. Volgens ACM is het overdrachtspunt een fysiek en locatie gebonden punt en geen conceptueel of abstract punt dat flexibel is voor wat betreft de fysieke locatie.

“Omdat het overdrachtspunt van aansluitingen groter dan 10 MVA wordt overeengekomen tussen de netbeheerder en de aangeslotene, kan het punt volgens de ACM niet verplaatsen zonder dat de aangeslotene daarmee instemt. Zonder instemming van de aangeslotene kan een netbeheerder de fysieke locatie van het overdrachtspunt dus niet wijzigen. Het overdrachtspunt verplaatst, in tegenstelling tot het netaansluitpunt, niet automatisch als een (deel van een) aansluiting wordt verplaatst.”

ACM heeft vastgesteld dat de bestaande overdrachtspunten van de aansluitingen van Tata Steel en Nuon niet wijzigen, omdat overeenstemming daarover tussen Tata Steel en Nuon aan de ene kant en TenneT aan de andere kant ontbreekt. “De verantwoordelijkheden van TenneT strekken zich daarmee, vanuit de netzijde bezien, uit tot en met de locatie van de overdrachtspunten zoals partijen oorspronkelijk overeen zijn gekomen.” TenneT moet de aansluitverbindingen tussen het nieuwe netaansluitpunt en de bestaande overdrachtspunten realiseren en de kosten daarvan dragen. ACM heeft de klachten van Tata Steel en Nuon gegrond verklaard.

Klik op onderstaande link voor het volledige besluit:

https://www.acm.nl/nl/publicaties/geschilbesluit-tata-en-nuon-met-tennet-verplaatsing-aansluiting

Mocht u vragen hebben op het gebied van energie en recht dan staan Hans Koenders en Simone Pipping u graag te woord.

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht…
Read more
x

Cookiemelding

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Bovendien plaatsen wij cookies van derde partijen om gepersonaliseerde advertenties te tonen en de inhoud van de advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Ook worden er cookies geplaatst door sociale media-netwerken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden. Door op ‘Ja’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons privacy statement.

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken
Een goede website is nooit af. Met cookies voor statistieken analyseren we hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo ontdekken we wat goed werkt én wat wij nog beter moeten doen.

Lees meer

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed blijft werken zodat je de juiste informatie op onze website krijgt te zien als je nog eens terugkomt.

Analytische cookies gebruiken we om in te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en bijvoorbeeld welke pagina’s het beste voor ons werken.

De functionele- en analytische cookies hebben geen impact op jouw privacy, hiervoor hoeven we dus geen expliciete toestemming te vragen. We vragen dus enkel jouw toestemming voor het gebruik van tracking cookies! De informatie van deze cookies wordt voor maximaal 90 dagen bewaard. Je kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort internetbrowser en apparaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het cookiebeleid van Dorhout Advocaten? Of heb je vragen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) voor jouw bedrijf? Mail dan gerust naar info@dorhout.nl.

Ik geef Dorhout Advocaten toestemming voor het gebruik van tracking cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd