dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

UITSPRAAK HOGE RAAD TARIFERING WARMTENET EINDHOVEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

UITSPRAAK HOGE RAAD TARIFERING WARMTENET EINDHOVEN

 

Op 23 november 2018 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in de zaak tussen Ennatuurlijk als warmteleverancier/beheerder van een warmtenet en drie huishoudelijke afnemers van warmte die zijn aangesloten op een  warmtenet in Eindhoven. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Ennatuurlijk en doet de zaak verder af met verwijzing naar art. 81 lid 1 RO.

Van belang is dat dus het eerdere oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 4 april 2017 in stand blijft. Het hof had in die procedure Ennatuurlijk veroordeeld tot terugbetaling van aansluitkosten van de drie betreffende afnemers. Ennatuurlijk had bij afnemers van warmte niet nog eens maandelijks aansluitkosten in rekening mogen brengen, nadat zij bij aanvang van het contract al een eenmalige aansluitbijdrage hadden betaald.

Redengevend daartoe was dat bij het aangaan van de overeenkomst het voor afnemers van warmte van de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk het duidelijk was dat slechts een eenmalige aansluitbijdrage moest worden betaald door afnemers. Ennatuurlijk heeft met de afnemers een overeenkomst tot aansluiting van hun woning op het warmtenet gesloten en daarvoor een prijs geoffreerd die de bewoners hebben geaccepteerd. Ennatuurlijk heeft volgens het hof dan vervolgens niet meer het recht om aanvullende aansluitkosten in rekening te brengen, ook al hebben de afnemers gedurende een bepaalde periode een bedrag aan vastrecht betaald waarin een component aansluitbijdrage was opgenomen. Zij hebben dit onverschuldigd betaald, nu daarvoor een contractuele grondslag ontbreekt.

Destijds was de uitspraak van het Bossche hof (en in navolging daarvan de Hoge Raad) fundamenteel anders dan de uitspraak in eerste aanleg van de kantonrechter te ’s-Hertogenbosch. De kantonrechter gooide het over de boeg van de redelijkheid van de aansluitkosten – mede in aanmerking genomen het NMDA- beginsel (Niet-Meer-Dan-Anders beginsel) en vond de door Ennatuurlijk in rekening gebrachte aansluitbijdragen redelijk.

Zoals het nu lijkt heeft de zaak vooral positieve financiële gevolgen voor zelfbouwers in de nieuwbouwwijk Meerhoven.  De drie afnemers die uiteindelijk ook van de Hoge Raad gelijk kregen en de periodieke aansluitbijdrage al die jaren onverschuldigd betaald hadden waren ook zelfbouwers. Deze zelfbouwers hadden in het verleden rechtstreeks een contract afgesloten met de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk, zijnde Essent Local Energy Solutions en werden zonder dat daar een contractuele basis voor was opgezadeld met een periodieke aansluitbijdrage. De vraag is nu of de terugbetalingsverplichting ook zal gelden voor afnemers die hun woning hebben gekocht van een projectontwikkelaar omdat deze projectontwikkelaar initieel een overeenkomst zal hebben gesloten met Ennatuurlijk (althans diens rechtsvoorganger) en naar verwachting de eenmalige aansluitbijdrage  heeft betaald en deze vervolgens heeft verdisconteerd in de verkoopprijs van de woning. Bepalend voor het antwoord hierop zal vooral met voornoemde uitspraak van de Hoge Raad  en hof zijn wat is overeengekomen en niet zozeer wat redelijk is (volgens het Niet-Meer-Dan-Anders beginsel).

Mocht u vragen hebben over warmteregelgeving of meer in het bijzonder over de aansluittarieven bij warmtelevering dan kunt u contact opnemen met Hans Koenders en/of Simone Pipping.

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht…
Read more