dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

LAST ONDER DWANGSOM WEGENS ILLEGAAL BEHEER NETTEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

LAST ONDER DWANGSOM WEGENS ILLEGAAL BEHEER NETTEN

ACM heeft in een besluit d.d. 15 maart 2019 André De Moor Holding B.V. opgedragen voor 26 april 2019 een publieke netbeheerder aan te wijzen voor het beheer van haar elektriciteits- en gastransportnet. Als De Moor hier niet aan voldoet, dan moet zij een dwangsom betalen van € 1.000,= per dag met een maximum van € 100.000,=.

De Moor verhuurt en verkoopt (bedrijfs)eenheden op het bedrijventerrein De Hemrik te Leeuwarden. Op het gedeelte van het bedrijventerrein De Moor staan volgens De Moor 28 (bedrijfs)eenheden.

In een eerder besluit van ACM van 25 mei 2018 heeft ACM vastgesteld dat De Moor in strijd handelt met de Elektriciteitswet en de Gaswet, aangezien De Moor voor het beheer van haar elektriciteits- en gastransportnet geen netbeheerder heeft aangewezen. Deze overtreding doet volgens ACM afbreuk aan één van de centrale doelstellingen van de Elektriciteitswet en Gaswet, namelijk het beschermen van gebonden afnemers tegen hoge tarieven, het recht op vrije leverancierskeuze en het waarborgen van de veiligheid van het net. Door aanwijzing van een gereguleerde netbeheerder krijgen gebonden afnemers deze bescherming. Afnemers hadden klachten ingediend bij ACM.

ACM heeft in haar besluit van 25 mei 2018 een bindende aanwijzing opgelegd om de overtreding op te heffen. Hierin heeft ACM aan De Moor opgelegd om uiterlijk 25 september 2018 een netbeheerder aan te wijzen en hierover aan de ACM te rapporteren.

De Moor heeft niet binnen de gestelde termijn een netbeheerder aangewezen en hierover ook niet gerapporteerd aan de ACM. De Moor heeft aangegeven nog in afwachting te zijn van een beslissing op bezwaar tegen de bindende aanwijzing. ACM constateert echter dat De Moor niet tijdig bezwaargronden heeft aangevuld, waardoor het bezwaar niet-ontvankelijk is verklaard. Nu De Moor de bindende aanwijzing heeft overtreden, is ACM bevoegd om een last onder dwangsom op te leggen om de bindende aanwijzing na te leven. Gelet op de zwaarwegende belangen die ermee zijn gemoeid, zoals de bescherming van de afnemers en de herhaalde weigering van De Moor om zelf de overtredingen te beëindigen, acht de ACM het nodig om een last onder dwangsom op te leggen per dag dat De Moor de overtreding laat voortduren.

Klik op onderstaande link voor het volledige besluit:

https://www.acm.nl/nl/publicaties/last-onder-dwangsom-de-moor-wegens-illegaal-beheer-netten

Heeft u een vraag op het gebied van energie en recht dan staan Hans Koenders en Simone Pipping u graag te woord.

Related Posts

ENERGIETRANSITIE-TENDER VOOR MKB

Energietransitie-tender voor MKB  Op 11 juli jl. presenteerde staatsecretaris Mona Keijzer de voortgangsrapportage van het zogenaamde MKB-actieplan. In juni 2018 had het kabinet dit actieplan gelanceerd. Uit de voortgangsrapportage blijkt…
Read more

ONTWIKKELINGEN SCHADEAFHANDELING IN GRONINGEN

Ontwikkelingen schadeafhandeling in Groningen Bij brief van 8 juli 2019 heeft Minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de wettelijke regeling voor de schadeafhandeling en de versterkingsaanpak in Groningen. Er…
Read more

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN

DERDENTOEGANG GESLOTEN DISTRIBUTIESYSTEMEN Afnemers op een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) kunnen hun eigen energieleverancier kiezen. In de brief van 26 maart 2019 heeft ACM deze vrije leverancierskeuze (derdentoegang) nader toegelicht…
Read more