ENEXIS KRIJGT IN HOGER BEROEP ALSNOG GELIJK EN HOEFT GEEN TRANSPORTCAPACITEIT AAN TE BIEDEN

ENEXIS KRIJGT IN HOGER BEROEP ALSNOG GELIJK EN HOEFT GEEN TRANSPORTCAPACITEIT AAN TE BIEDEN

ENEXIS KRIJGT IN HOGER BEROEP ALSNOG GELIJK EN HOEFT GEEN TRANSPORTCAPACITEIT AAN TE BIEDEN Inleiding Energiepark Pottendijk ontwikkelt een windpark en twee zonneakkers in de gemeente Emmen. Het is de bedoeling om het windpark en de zonne-akkers via een particulier elektriciteitsnet te verbinden met het openbare elektriciteitsnet van netbeheerder Enexis. Om de door haar opgewekte […]

ARTIKEL GEPUBLICEERD OVER CAPACITEITSGEBREK OP HET ELEKTRICITEITSNET EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN

ARTIKEL GEPUBLICEERD OVER CAPACITEITSGEBREK OP HET ELEKTRICITEITSNET EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN Simone Pipping heeft een artikel geschreven dat is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE). De titel luidt: ‘Net te weinig – Mogelijke oplossingen (op korte termijn) ter beperking en voorkoming van capaciteitsgebrek op het elektriciteitsnet’. Zowel de landelijk netbeheerder TenneT als regionale netbeheerders […]

UITSPRAAK CBB OVER AANSLUITING EN WOZ-BESCHIKKING

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

UITSPRAAK CBB OVER AANSLUITING EN WOZ-BESCHIKKING Op 2 juni jl. heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) een belangrijke beslissing genomen over de aansluitplicht voor netbeheerders op grond van artikel 23 van de Elektriciteitswet en de mate waarin een WOZ-beschikking hiervoor bepalend is. In deze zaak was Liander in beroep gegaan tegen […]

KABINET WIL POSTCODEROOSREGELING VERVANGEN DOOR SUBSIDIE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KABINET WIL POSTCODEROOSREGELING VERVANGEN DOOR SUBSIDIE De Postcoderoosregeling is (in 2014) in het leven geroepen om (leden van) coöperaties en verenigingen van eigenaars (VVE’s) financieel te ondersteunen bij lokale opwek en afname van duurzame energie binnen een afgebakend postcodegebied. In ons blog ‘De Postcoderoosregeling anno 2016’ (zie: https://www.dorhout.nl/2016/07/12/de-postcoderoosregeling-anno-2016/) vindt u meer informatie over deze Postcoderoosregeling. […]

HET IMG START VANAF 1 SEPTEMBER MET DE BEHANDELING VAN SCHADE DOOR WAARDEDALING

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

HET IMG START VANAF 1 SEPTEMBER MET DE BEHANDELING VAN SCHADE DOOR WAARDEDALING Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal op 1 juli 2020 starten met de schadeafhandeling in Groningen. Momenteel behandelt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) de schadeafhandeling van fysieke schade in Groningen. De IMG zal niet alleen fysieke schade gaan behandelen maar ook […]

WARMTEWET VERSUS HUURRECHT

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WARMTEWET VERSUS HUURRECHT In de praktijk blijkt het nogal eens onduidelijk te zijn wat een verhuurder wel en niet in rekening mag brengen bij een huurder als het gaat om warmte/koude-voorzieningen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hierover in een zaak over de woontorens genaamd ‘Stoker en Brander’ (nabij de Euroborg in de stad Groningen) twee belangrijke […]

VOORLOPIG OORDEEL HOGE RAAD: TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK, MAAR PREJUDICIËLE VRAGEN AAN HVJEU NOODZAKELIJK VOOR DEFINITIEF OORDEEL

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

VOORLOPIG OORDEEL HOGE RAAD: TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK, MAAR PREJUDICIËLE VRAGEN AAN HVJEU NOODZAKELIJK VOOR DEFINITIEF OORDEEL   FNV heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de arresten van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarin is beslist dat de doorstart van de garnalenverwerker Heiploeg in januari 2014 via pre-pack geheel volgens de regels is gegaan.[1] In […]

ALGEMENE VOORWAARDEN ALS GRONDSLAG VOOR EEN VORDERING JEGENS EEN CONSUMENT, OF TOCH NIET?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

ALGEMENE VOORWAARDEN ALS GRONDSLAG VOOR EEN VORDERING JEGENS EEN CONSUMENT, OF TOCH NIET? Bijna elk bedrijf gebruikt ze: algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden wordt snel aangenomen. Voldoende is dat de algemene voorwaarden in het contract of de overeenkomst van toepassing worden verklaard, of dat daarnaar wordt verwezen. Zelfs indien de wederpartij de inhoud […]

HET CORONAVIRUS, OVERMACHT EN WIJZIGINGSMOGELIJKHEDEN BIJ OVEREENKOMSTEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Het coronavirus, overmacht en wijzigingsmogelijkheden bij overeenkomsten Mr. M.C. Gozoglu, advocaat bij Dorhout Advocaten N.V. te Groningen   Door het coronavirus en de daardoor getroffen maatregelen kunnen bedrijven in de problemen komen met het nakomen van hun verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst. Het niet nakomen van een verbintenis leidt tot een tekortkoming op grond […]