OPINIE: LANG LEVE DE DOORSTART NA PRE-PACK?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

OPINIE: LANG LEVE DE DOORSTART NA PRE-PACK?   Na Smallsteps, Bogra en Heiploeg is er een uitspraak van de Rechtbank Limburg over de pre-pack, die vooraf ging aan het faillissement van Princen Transmission. De rechtbank oordeelt dat alle werknemers in beginsel in dienst blijven bij de doorstarter. Volgens de rechtbank was het faillissement niet gericht op liquidatie van het vermogen van de […]

WIJZIGINGSVERZOEK ONTHEFFING WINDNET OOST-FLEVOLAND AFGEWEZEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WIJZIGINGSVERZOEK ONTHEFFING WINDNET OOST-FLEVOLAND AFGEWEZEN   De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft enkele jaren geleden, op 18 februari 2014, een ontheffing verleend van het verplicht aanwijzen van een netbeheerder op grond van artikel 15, eerste lid van de Elektriciteitswet aan Windnet Oost-Flevoland B.V. (hierna WOF). Vervolgens heeft WOF op 12 september 2017 een […]

UITSPRAAK RECHTBANK GELDERLAND: OOK BIJ PERSONEELSTEKORT MOET DE NETBEHEERDER EEN AANSLUITING REALISEREN BINNEN DE TERMIJN VAN 18 WEKEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

UITSPRAAK RECHTBANK GELDERLAND: OOK BIJ PERSONEELSTEKORT MOET DE NETBEHEERDER EEN AANSLUITING REALISEREN BINNEN DE TERMIJN VAN 18 WEKEN   In een zaak voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland speelde het volgende. Nedcool exploiteert een koelhuis, waarin onder meer appels en peren worden opgeslagen. Zij is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. In verband met […]

KABEL- EN LEIDINGSCHADE: AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER BIJ GEVOLGSCHADE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KABEL- EN LEIDINGSCHADE: AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER BIJ GEVOLGSCHADE   Het risico op schade bij graafwerkzaamheden is groot, niet in de laatste plaats omdat er ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de Nederlandse bodem ligt. Jaarlijks gaat er 600.000 keer een schep de grond in (o.b.v. klic-meldingen) en dat leidt tot 33.000 graafschades, dus […]

BIJEENKOMST NEVER OVER EXPERIMENTEN AMVB

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BIJEENKOMST NEVER OVER EXPERIMENTEN AMVB   Op dinsdag 19 juni jl. vond een bijeenkomst plaats van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht te Den Haag op het kantoor van Bird & Bird met als onderwerp “De herziening van de Experimenten AMvB”. Eén van de sprekers van deze bijeenkomst was Hans Koenders die zijn ervaringen met en […]

BESLUIT ACM: LIANDER HEEFT DOOR FRIESLAND CAMPINA GEVRAAGDE AANSLUITING OP GOEDE GRONDEN GEWEIGERD

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BESLUIT ACM: LIANDER HEEFT DOOR FRIESLAND CAMPINA GEVRAAGDE AANSLUITING OP GOEDE GRONDEN GEWEIGERD   FrieslandCampina Nederland B.V. (FCN) exploiteert een kaasfabriek op een bedrijfsterrein in Lutjewinkel. Naast de kaasfabriek staat een melkontvangstinrichting, een tankpark, een utiliteitsgebouw en een kantoor. Op het bedrijfsterrein ligt een stelsel van verbindingen dat onder meer de kaasfabriek en het utiliteitsgebouw […]

WINDPARK OOSTPOLDER MAG GEBOUWD WORDEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WINDPARK OOSTPOLDER MAG GEBOUWD WORDEN   Op 4 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een opmerkelijke uitspraak gedaan in het beroep dat is ingediend tegen een omgevingsvergunning voor 21 windturbines in de Oostpolder in Groningen. Op formele gronden is het besluit van het college van gedeputeerde staten van de Provincie […]

TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK   In zijn arrest van 17 juli 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de doorstart van de garnalenverwerker Heiploeg in januari 2014 geheel volgens de regels is gegaan. Het Hof is van oordeel dat anders dan de bonden menen, uit het arrest van het Hof van Justitie van […]

EXCURSIE WATERSTOFTECHNOLOGIE OP SCHOTSE ORKNEY-EILANDEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

EXCURSIE WATERSTOFTECHNOLOGIE OP SCHOTSE ORKNEY-EILANDEN   In het kader van het Duits-Nederlandse project MariGreen brachten 30 experts uit de maritieme wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek medio april een bezoek aan de Schotse Orkney-eilanden. Tijdens het tweedaags programma werden proefprojecten en initiatieven over de productie en het gebruik van waterstof bezocht met als doel overdrachtsmogelijkheden […]

GROEI VAN ZONNE-ENERGIE IN NEDERLAND OVERTREFT ALLE VERWACHTINGEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

GROEI VAN ZONNE-ENERGIE IN NEDERLAND OVERTREFT ALLE VERWACHTINGEN   In 2017 is een recordaantal zonneparken geplaatst en deze trend lijkt zich de komende tijd voort te zetten. Geholpen door lucratieve subsidies zijn er de laatste tijd zoveel zonneparken neergezet dat het elektriciteitsnet dit op sommige plekken amper aankan. Dit speelt bijvoorbeeld in Zuid-Groningen en Noord-Drenthe. […]