KONSTRUKTIEBEDRIJF COOPS EN NIEBORG B.V. FAILLIET

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KONSTRUKTIEBEDRIJF COOPS EN NIEBORG B.V. FAILLIET   Op 27 november 2018 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Konstruktiebedrijf Coops en Nieborg B.V., gevestigd aan de Industrieweg 11 te Hoogezand (9601 LJ), door Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, in staat van faillissement verklaard.   mr P. Lettinga is als curator aangesteld.   Mededelingen:    Geïnteresseerden in overname van […]

INNOVA ENERGIE NEEMT KLANTEN OVER UIT HET FAILLISSEMENT VAN ENERGIEFLEX

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

INNOVA ENERGIE NEEMT KLANTEN OVER UIT HET FAILLISSEMENT VAN ENERGIEFLEX   Op 22 oktober 2018 is Energieflex failliet verklaard, na een korte periode van surseance van betaling. Innova Energie breidt haar klantenbestand uit met de circa 100.000 aansluitingen van huishoudens van Energieflex. Energieflex bediende de consumentenmarkt, terwijl Innova Energie zich voor de overname richtte op […]

OPINIE: LANG LEVE DE DOORSTART NA PRE-PACK?

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

OPINIE: LANG LEVE DE DOORSTART NA PRE-PACK?   Na Smallsteps, Bogra en Heiploeg is er een uitspraak van de Rechtbank Limburg over de pre-pack, die vooraf ging aan het faillissement van Princen Transmission. De rechtbank oordeelt dat alle werknemers in beginsel in dienst blijven bij de doorstarter. Volgens de rechtbank was het faillissement niet gericht op liquidatie van het vermogen van de […]

WIJZIGINGSVERZOEK ONTHEFFING WINDNET OOST-FLEVOLAND AFGEWEZEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WIJZIGINGSVERZOEK ONTHEFFING WINDNET OOST-FLEVOLAND AFGEWEZEN   De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft enkele jaren geleden, op 18 februari 2014, een ontheffing verleend van het verplicht aanwijzen van een netbeheerder op grond van artikel 15, eerste lid van de Elektriciteitswet aan Windnet Oost-Flevoland B.V. (hierna WOF). Vervolgens heeft WOF op 12 september 2017 een […]

UITSPRAAK RECHTBANK GELDERLAND: OOK BIJ PERSONEELSTEKORT MOET DE NETBEHEERDER EEN AANSLUITING REALISEREN BINNEN DE TERMIJN VAN 18 WEKEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

UITSPRAAK RECHTBANK GELDERLAND: OOK BIJ PERSONEELSTEKORT MOET DE NETBEHEERDER EEN AANSLUITING REALISEREN BINNEN DE TERMIJN VAN 18 WEKEN   In een zaak voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland speelde het volgende. Nedcool exploiteert een koelhuis, waarin onder meer appels en peren worden opgeslagen. Zij is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. In verband met […]

KABEL- EN LEIDINGSCHADE: AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER BIJ GEVOLGSCHADE

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

KABEL- EN LEIDINGSCHADE: AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER BIJ GEVOLGSCHADE   Het risico op schade bij graafwerkzaamheden is groot, niet in de laatste plaats omdat er ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de Nederlandse bodem ligt. Jaarlijks gaat er 600.000 keer een schep de grond in (o.b.v. klic-meldingen) en dat leidt tot 33.000 graafschades, dus […]

BIJEENKOMST NEVER OVER EXPERIMENTEN AMVB

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BIJEENKOMST NEVER OVER EXPERIMENTEN AMVB   Op dinsdag 19 juni jl. vond een bijeenkomst plaats van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht te Den Haag op het kantoor van Bird & Bird met als onderwerp “De herziening van de Experimenten AMvB”. Eén van de sprekers van deze bijeenkomst was Hans Koenders die zijn ervaringen met en […]

BESLUIT ACM: LIANDER HEEFT DOOR FRIESLAND CAMPINA GEVRAAGDE AANSLUITING OP GOEDE GRONDEN GEWEIGERD

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

BESLUIT ACM: LIANDER HEEFT DOOR FRIESLAND CAMPINA GEVRAAGDE AANSLUITING OP GOEDE GRONDEN GEWEIGERD   FrieslandCampina Nederland B.V. (FCN) exploiteert een kaasfabriek op een bedrijfsterrein in Lutjewinkel. Naast de kaasfabriek staat een melkontvangstinrichting, een tankpark, een utiliteitsgebouw en een kantoor. Op het bedrijfsterrein ligt een stelsel van verbindingen dat onder meer de kaasfabriek en het utiliteitsgebouw […]

WINDPARK OOSTPOLDER MAG GEBOUWD WORDEN

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WINDPARK OOSTPOLDER MAG GEBOUWD WORDEN   Op 4 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een opmerkelijke uitspraak gedaan in het beroep dat is ingediend tegen een omgevingsvergunning voor 21 windturbines in de Oostpolder in Groningen. Op formele gronden is het besluit van het college van gedeputeerde staten van de Provincie […]

TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

TERECHTE DOORSTART GARNALENVERWERKER HEIPLOEG VIA PRE-PACK   In zijn arrest van 17 juli 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de doorstart van de garnalenverwerker Heiploeg in januari 2014 geheel volgens de regels is gegaan. Het Hof is van oordeel dat anders dan de bonden menen, uit het arrest van het Hof van Justitie van […]