dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

WARMTETARIEVEN IN 2016 NAGENOEG GELIJK

dorhout advocaten Nieuw logo 121x43

Sinds de inwerkingtreding van de Warmtewet per 1 januari 2014 geldt voor de levering van warmte aan kleinverbruikers die zijn aangesloten op een warmtenet het Niet-Meer-Dan-Anders principe (NMDA). Niet-Meer-Dan-Anders houdt in dat kleinverbruikers voor de afname van warmte via een warmtenet niet meer betalen dan wat zij zouden betalen als zij zouden zijn aangesloten op het gasnet. De gedachte hierachter is dat afnemers van een warmtenet geen vrije keuze hebben voor een warmteleverancier en vaak evenmin kunnen overstappen op gas en daarom beschermd dienen te worden.

 

De gereguleerde maximumtarieven zijn onderverdeeld in:

 • de prijs voor de levering van warmte, welke prijs bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag dat is gekoppeld aan het verbruik;
 • een meettarief; en
 • een eenmalige aansluitbijdrage (Let op: dit geldt alleen voor nieuwe aansluitingen op een bestaand warmtenet; de aansluitbijdrage voor aansluitingen op een nieuw warmtenet zijn niet gereguleerd). 

  Elk jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de hoogte van de maximale warmtetarieven vast. ACM heeft voor 2016 de volgende tarieven vastgesteld (tussen haakjes staan de tarieven die voor 2015 golden):

   

  € 276,13       (€ 281,78)     vast bedrag voor de levering van warmte;

  €  22,66        (€  22,64)     per verbruikte gigajoule (GJ);

  €  24,97        (€  24,78)     meettarief;

  € 962,95       (€ 928,01)    eenmalige aansluitbijdrage tot 25 meter,
  boven 25 meter komt bovenop dit bedrag nog
  € 33,87 per meter (€ 32,51 in 2015).

   

  Zoals vermeld, wordt voor het vaststellen van de warmtetarieven gekeken naar de gasprijs.

  Weliswaar is de “kale” gasprijs flink gedaald, maar daarentegen is de energiebelasting op

  gasverbruik aanzienlijk verhoogd, waardoor het tarief uiteindelijk zo goed als gelijk blijft.

   

  Er is veel kritiek op de Warmtewet, waaronder op het NMDA principe omdat in de praktijk veel afnemers toch meer blijken te betalen dan als zij zouden zijn aangesloten op het gasnet. Daarnaast vinden veel warmteleveranciers juist dat de levering van warmte nauwelijks rendabel is.

  Zoals in het nieuwsbericht “Warmteplannen”  reeds is vermeld, wil minister Kamp de Warmtewet, die nu ruim twee jaar van kracht is, herzien. Zodra er ontwikkelingen zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

  Mocht u vragen hebben over warmtetarieven of de Warmtewet, neem dan gerust contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.

Related Posts

Toezicht in de semipublieke…

De semipublieke sector heeft de afgelopen jaren al te maken gehad met verscherpte eisen en toenemende regelgeving op het gebied van bestuur en toezicht en Governance. Dit naar aanleiding van…
Read more

WHOA: HERSTRUCTURERINGSMIDDEL BIJ EEN…

De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) is per 1 januari 2021 opgenomen in de Faillissementswet. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk bij ondernemingen en organisaties om schulden te saneren door…
Read more

REGIONALE PRAKTIJK ONDER DRUK…

De advocatuur aan de randen van Nederland heeft het moeilijk: in Limburg en Noord-Nederland daalt het aantal praktijken substantieel. Hoe komt dit? En waar liggen de oplossingen? Lees het artikel…
Read more